Zprávy

Falling Walls Lab

Mezinárodní soutěž je určena mladým vědcům, vědeckým pracovníkům, studentům a inovátorům, kterou organizuje vý­zkumné centrum CEITEC (Central European In­stitute of Technology) ve spolupráci s Německou akademickou výměnnou službou (DAAD), němec­kým velvyslanectvím v Praze, společností xITEE, zábavním vědeckým parkem VIDA!, Technologickou agentu­rou (TA ČR) a agenturou CzechInvest.

Cílem soutěže je propagovat výjimečné myšlenky a globálně propojovat nadějné vědce a podnikatele ze všech oblastí. Účastníci prezentují anglicky svůj výzkumný záměr, byznys plán nebo občanskou iniciativu publiku a odborné porotě. Klíčem k úspěchu jsou pouze 3 minuty, což je čas určený na prezentaci. Autor nejlepší prezentace vyhrává finanční odměnu 1 000 EUR a cestu do Berlína na celosvětové Falling Walls Lab finále.

Uzávěrka přihlášek pro české kolo je 30. června 2019.

Přihlášení je možné přes webovou stránku.

České kolo soutěže proběhne 2. října 2019 v Brně.

Více informací

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.