Zprávy

November Talks 2019: Proměny hranic profesí v proměňujícím se světě

Listopadové promluvy zahraničních architektů, urbanistů a krajinářských architektů se letos budou věnovat proměnám hranic profesí a úkolů, jež jim jsou kladeny v dnešním proměňujícím se světě. Série přednášek s názvem November Talks, které od roku 2006 podporuje nadace Sto Foundation na evropských školách architektury, se letos se koná nejen na naší fakultě, ale také v Londýně, Paříži, Benátkách, Stuttgartu a Štýrském Hradci.

„Oslovila jsem architekty, urbanisty, uzemní plánovače a krajináře, kteří svojí tvorbou přesahují hranice těchto tradičně jasně vymezených oborů a kteří kladou důraz na vytváření obytného, resp. životního prostředí bez ohledu na měřítko a typ zadání. V jejich projektech lze těžko určit, kde jedna profese začíná a druhá končí, a to je pro spolupráci a výuku těchto profesí velká výzva“ vysvětluje Irena Fialová, proděkanka pro zahraniční vztahy FA ČVUT.

Letošní cyklus November Talks má podtitul „Transformace: proměny hranic profesí v proměňujícím se světě“, jenž také bude tématem mezinárodní konference evropské asociace škol architektury EAAE  „Nové dimenze: reflexe zvětšování měřítka a překrývání disciplín“, kterou bude FA ČVUT pořádat v Praze koncem srpna 2020.

Ivana a Jan Bendovi

Cyklus zahájí Ivana a Jan Bendovi, česko-kanadští architekti a urbanisté s rozsáhlou globální profesní zkušeností, kteří opět žijí v Torontu poté, co posledních 20 let pracovně působili v Číně. Jejich téma souvisí s oslavami 30. výročí sametové revoluce. Je ohlédnutím na klíčový výzkum, který v 70. letech pod vedením Jiřího Ševčíka prováděli na nově vzniklé Fakultě architektury, ze kterého následujících 30 let čerpali ve své mezinárodní architektonické a urbanistické tvorbě.

Ivana a Jan Bendovi

Jean–Marc Fritz

Jako druhý vystoupí Jean-Marc Fritz, francouzský architekt a urbanista, partner kanceláře SEURA, a spoluautor maximálně komplexního, urbanistického, krajinářského a infrastrukturního projektu nového transportního hubu, parku a městského centra Les Halles v Paříži. Ve své přednášce se bude věnovat „Břichu Paříže“ a jeho zatím poslední přestavbě, kterou kancelář SEURA plánovala a koordinovala.

Jean-Marc Fritz

Michel Desvigne

Třetím přednášejícím bude Michel Desvigne, významný francouzský krajinářský architekt, v roce 2014 jedna z hvězd konference reSITE. Desvigne je krajinář, spolupracující se světovými architektonickými kancelářemi jako jsou Herzog & de Meuron, Foster + Partners nebo Jean Nouvel. Promluví o proměně profese krajinářského architekta a jejích výzvách, které jsou dnes spíše klimatické a ekologické než estetické, jak tomu bylo dříve.

Michel Desvigne | © Vincent Mercier

Ali Madanipour

První prosincové pondělí sérii přednášek zakončí Ali Madanipour, teoretik urbanismu a profesor územního plánování specializovaný na sociologii. Madanipour je autorem desítek mimořádně citovaných publikací. Jeho osobní zkušenost z dětství a dospívání na Blízkém východě, spojená s britským vzděláním a výchovou ke kritickému myšlení mu umožňuje vnímat problémy evropského urbanismu v širších souvislostech a otevírat tak klíčová témata. “Zajímají ho bubny, co duní hluboko,” vysvětluje Irena Fialová.

Ali Madanipour

Program November Talks 2019 na FA ČVUT

Přednášky se budou konat vždy v pondělí od 18.00 hodin v přednáškovém sále 155 Gočár na Fakultě architektury, Thákurova 9, Praha 6 Dejvice. Budou v anglickém jazyce. Určeny jsou nejen studentům, ale i široké veřejnosti, vstup je volný, bezbariérový. Od 17.30 hodin bude v předsálí připraven welcome drink spojený s neformálním setkáním s přednášejícími.

4. 11. 2019 Ivana a Jan Bendovi

18. 11. 2019 Jean-Marc Fritz

25. 11. 2019 Michel Desvigne

2. 12. 2019 Ali Madanipour

Odkazy:

 

Kontakt: Ing. arch. Kateřina Rottová Ph.D., rottokat@fa.cvut.cz, tel. 778 750 052

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.