Zprávy

Jednou z nemocných je studentka FA ČVUT

V pátek 14. 3. 2020 oznámilo vedení fakulty prostřednictvím webových stránek a fakultního facebooku, že mezi nakaženými je také jedna studentka, která o víkendu 7. - 8. 3. 2020 lyžovala v Rakousku. Na vyšetření šla poté, co se infekce potvrdila u jednoho z přátel.

Jak sdělila studentka telefonicky vedení fakulty, v pondělí 9. 3. 2020 přišla do školy ve 14 hodin, vyjela výtahem do 7. patra, kde se zúčastnila výuky ateliéru Mádr a společné prezentace ateliérů Mádr a Seho, po jejím skončení sjela výtahem do přízemí a odešla domů. Fakultní kavárnu ArchiCafé nenavštívila. Studentka, jejíž identitu fakulta nezveřejní, označila 3 lidi z ateliéru, kteří jsou potenciálně ohroženi. Kontaktováni byli ale všichni studenti a vedoucí z dotyčných ateliérů a byla jim doporučena domácí izolace.

Děkan Fakulty architektury znovu upozorňuje všechny, kdo uvedený den byli nějakým způsobem přítomni v obou ateliérech, včetně zmíněné prezentace, že se studentkou mohli být v kontaktu. Je třeba zamezit kontaktu s dalšími osobami, informovat svého praktického lékaře a postupovat podle jeho pokynů, případně se nechat vyšetřit na přítomnost infekce COVID-19.

Studentka dosud nemá žádné příznaky choroby. Test si nechala provést kvůli kontaktu s kamarádem, který měl pozitivní nález. Vedení Fakulty architektury nechalo okamžitě po zjištění této skutečnosti vyklidit a dezinfikovat budovu a informovalo dotčené osoby. Vstup do budovy je do odvolání zakázán, udělené výjimky do odvolání neplatí.

Od úterý 10. 3. 2020 byla výuka na fakultě, stejně jako na celé univerzitě, přerušena nařízením rektora, studentům byl přístup do budovy zakázán. Většina zaměstnanců od té doby pracovala v režimu home office, na fakultě se zdržovalo pouze několik zaměstnanců zajišťujících provoz budovy. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.