S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Zprávy

Aktuální informace týkající se snížení rizika nákazy koronavirem

Vojtěch Petráček, rektor ČVUT, vydal nový Příkaz rektora č. 7/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem, ve kterém rozšířil rizikové oblasti na celou Itálii, zakázal všechny pracovní i studijní cesty do této země a důrazně žádá všechny studenty a zaměstnance ČVUT, aby do rizikových oblastí nejezdili ani soukromě a pomohli tak zbrzdit šíření epidemie.

Také Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 6. března 2020 nové mimořádné opatření o karanténě pro všechny osoby s přechodným nebo trvalým pobytem v České republice nad 90 dní nebo pro osoby, které jsou na území České republiky zaměstnány, které se vracejí z Itálie.

Osoby, které pobývaly v rizikové oblasti, se budou po dobu 14 dní od svého návratu povinně izolovat od kontaktu s dalšími osobami.  Bude-li to vzhledem k povaze jejich práce možné, bude těmto osobám na nařízena práce z domova (home office). Není-li výkon práce z domova vzhledem k charakteru práce zaměstnance možný, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Zakazuje se jim rovněž přístup do veškerých prostor ČVUT, včetně menz, studoven a knihoven.

Studentům bude po dobu 14 dní od návratu z rizikové oblasti omluvena výuka. Studentům bude maximálně umožněno distanční studium či poskytnuty materiály k samostudiu.

Pokud se u osob objeví příznaky typu chřipky nebo respiračních onemocnění, neprodleně toto nahlásí koordinačnímu bodu podpůrného systému ČVUT a telefonicky se spojí s lékařem či hygienickou stanicí (tel.: +420 733 673 949, v noci: +420 733 673 900).

Kompletní informace ke koronaviru najdete na stránkách ČVUT.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.