Zprávy

Aktuální informace týkající se snížení rizika nákazy koronavirem

Vojtěch Petráček, rektor ČVUT, vydal nový Příkaz rektora č. 7/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem, ve kterém rozšířil rizikové oblasti na celou Itálii, zakázal všechny pracovní i studijní cesty do této země a důrazně žádá všechny studenty a zaměstnance ČVUT, aby do rizikových oblastí nejezdili ani soukromě a pomohli tak zbrzdit šíření epidemie.

Také Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 6. března 2020 nové mimořádné opatření o karanténě pro všechny osoby s přechodným nebo trvalým pobytem v České republice nad 90 dní nebo pro osoby, které jsou na území České republiky zaměstnány, které se vracejí z Itálie.

Osoby, které pobývaly v rizikové oblasti, se budou po dobu 14 dní od svého návratu povinně izolovat od kontaktu s dalšími osobami.  Bude-li to vzhledem k povaze jejich práce možné, bude těmto osobám na nařízena práce z domova (home office). Není-li výkon práce z domova vzhledem k charakteru práce zaměstnance možný, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Zakazuje se jim rovněž přístup do veškerých prostor ČVUT, včetně menz, studoven a knihoven.

Studentům bude po dobu 14 dní od návratu z rizikové oblasti omluvena výuka. Studentům bude maximálně umožněno distanční studium či poskytnuty materiály k samostudiu.

Pokud se u osob objeví příznaky typu chřipky nebo respiračních onemocnění, neprodleně toto nahlásí koordinačnímu bodu podpůrného systému ČVUT a telefonicky se spojí s lékařem či hygienickou stanicí (tel.: +420 733 673 949, v noci: +420 733 673 900).

Kompletní informace ke koronaviru najdete na stránkách ČVUT.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.