Závěrečné práce

Dotvoření urbanistické struktury mezi centrem Ostravy a částí Fifejdy

Bc. Klára Brožová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Urbanistické řešení území v blízkosti centra Ostravy. Revitalizace oblasti a náhrada nefunkčních celků plnohodnotnými stavbami s širokou využitelností zapadající do potřeb a požadavků moderního městského stylu. Cílem této práce je navrhnout vhodné řešení situace ve vymezené oblasti zvýšením její atraktivity a celkové využitelnosti pro občany. V práci je také přikládán zřetel na propojení centra právě s tímto zpracovávaným územím za účelem přilákání obyvatel do této časti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.