Výstava ateliérových prací

HYBRIDNÍ BLOK SMÍCHOV

Chrystyna Brovdij

Anotace

Cílem bylo navrhnout multifunkční blok. Navržená budova doplňuje městský blok na Smíchově v ulici V Botanice. Budova se skládá ze dvou hmot, které jsou nad sebou a mezi nimi je zahrada. Ve spodní hmotě se nachází kavárna, sportovní centrum a parking. Na střešní zahradě najdeme hřiště, park a letní kino. Nad zahradou v horní hmotě se nachází převážně bydlení, ale také i společenský prostor a dvoupodlažní wellness.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký