Zprávy

Zemřel profesor Pierre von Meiss (1938–2020)

V Lausanne zemřel významný švýcarský architekt Pierre von Meiss (7. 1. 1938 Curych – 7. 8. 2020 Lausanne). Oznámila to Vysoká federální polytechnická škola EPFL, v níž přes třicet let působil. Profesor Pierre von Meiss byl uznávaným odborníkem na výuku a tvorbu vzdělávacích programů, s FA ČVUT dlouhodobě spolupracoval na hledání vhodných pedagogických metod výuky základů architektury a významně tak ovlivnil výuku ateliérů prvních ročníků. Za svou práci obdržel v listopadu 2016 na slavnostním shromáždění v Betlémské kapli medaili FA ČVUT udělovanou děkanem fakulty prof. Ladislavem Lábusem, Hon. FAIA.

Pierre von Meiss se narodil v Curychu, diplomoval v roce 1962 na Fakultě architektury EPFL v Lausanne. Po šesti letech praxe v Ženevě a Ithace (New York) vyučoval dva roky architektonické navrhování na Cornwall University v USA. Zde byl velmi ovlivněn svým mentorem, významným architektem a teoretikem Colinem Rowem a okruhem jeho následovníků.

V letech 1970 až 2003 působil jako profesor architektonického a urbanistického navrhování a teorie na EPFL v Lausanne. Jeho hlavní motivací byla výuka základů navrhování, pro kterou hledal vhodné pedagogické metody. Na EPFL založil a systematicky rozvíjel Experimentální laboratoř architektury (LEA). Sloužila nejenom k výzkumu, ale i k sebevzdělávání studentů manuální prací, neboť umožňovala pomocí modelů v měřítku 1:1 simulaci až dvouúrovňových prostorových skladeb a jejich osvětlení. Tento pedagogický nástroj se ukázal jako nesmírně efektivní již v počátečních fázích návrhu.

V roce 1990 organizoval letní školu pro výuku architektonického navrhování na EPFL určenou pro mladé pedagogy z nově osvobozené východní Evropy (z ČR se tehdy zúčastnil architekt a pedagog FA ČVUT Jiří Hůrka).

Prof. von Meiss sehrál klíčovou roli při založení Evropské asociace architektonického vzdělávání (EAAE), v letech 1994-97 byl jejím místopředsedou a předsedou. Aktuálně asociace sdružuje kolem 150 evropských škol. Během svého života působil jako hostující profesor a porotce při závěrečných obhajobách na mnoha fakultách v Evropě, USA, Kanadě a v Jižní Africe.

Jeho vlastní architektonická praxe mu byla neustálým zdrojem podnětů pro výuku, stejně jako pro výzkumná témata, mezi nejdůležitější patřilo studium stálých a relativně neměnných architektonických principů přetrvávajících v proměnách času. Jeho úsilí vyústilo v hlavní syntetické dílo – knihu Od formy k místu a o tektonice (první vydání 1986). Tento komplexní průvodce myšlením architekta se stal jednou z klíčových učebnic pro výuku architektury, přeložených do mnoha jazyků. Nabízí čtenáři úvod do architektonického navrhování viděný pohledem dnešní doby. První české vydání, které je překladem 3. francouzského vydání z roku 2014, předkládá revidovaný a přepracovaný obsah s třemi přidanými kapitolami věnovanými tektonice. (Autorkou překladu doc. Michaela Brožová, jazyková spolupráce Mgr. Zuzana Krýzlová, pedagožky FA ČVUT, vydalo nakladatelství Archa, Zlín, 2018.)

Pierre von Meiss dlouhodobě spolupracoval s FA ČVUT, na níž významně ovlivnil koncepci výuky ateliérů ZAN – základů architektonického navrhování – pro studenty prvního ročníku. V roce 2013 zde také působil jako hostující profesor a během letního semestru pedagogicky vedl šest skupin ZAN. Ve svém rozhovoru pro časopis Pražská technika 4/2016 uvádí, že FA ČVUT je záviděníhodným místem ke studiu architektury. "Éra výjimečných děkanů – od Vladimíra Šlapety až po Zdeňka Zavřela a Ladislava Lábuse – během dvaceti pěti let proměnila školu v mezinárodně uznávanou, ambiciózní instituci. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že zdejší ateliéry Základů architektonického navrhování patří mezi nejlepší v dnešní Evropě," říká von Meiss.

U příležitosti Meissova úmrtí připomínáme také rozhovor, který profesor von Meiss poskytl fakultnímu zpravodaji Alfa a interview s doc. Michaelou Brožovou, autorkou překladu jeho knihy.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.