S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

Ing. Mgr. Zuzana Krýzlová

Působí jako odborná asistentka v Kabinetu jazyků FA ČVUT pro výuku francouzského a německého jazyka.

Po ukončení studia na  Fakultě řízení VŠE v Praze vystudovala obory francouzština, pedagogika a psychologie na FFUK. Pracovně působila po určitou dobu jako systémová analytička (MTTÚ Praha, ZSE Praha), věnovala se dále průvodcovské a překladatelské činnosti a soukromé výuce němčiny (státní zkouška 1975, průvodcovská zkouška 1982) a francouzštiny. Organizovala speciální jazykové kurzy pro průvodce a jejich přezkušování. Účastnila se rozšiřujících pedagogických kurzů, pořádaných Francouzským institutem v Praze (1995, 2000).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.