Zprávy

Pozvánka na habilitační přednášky Ondřeje Beneše, Pavla Ullmanna a Jana Jakuba Tesaře

Již několikrát odložené habilitační přednášky Ing. arch. Ondřeje Beneše, Ph.D., Ing. arch. Pavla Ullmanna a Ing. arch. Jana Jakuba Tesaře, Ph.D. se uskuteční na jednání Vědecko-umělecké rady FA ČVUT ve středu 16. 9. 2020 v místnosti č. 250. Počet míst v sále omezen s ohledem na protikoronavirová opatření.
Stempel & Tesař architekti: Nová Ves v Horách | © Filip Šlapal

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.