S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Zprávy

Pozvánka na habilitační přednášky Ondřeje Beneše, Pavla Ullmanna a Jana Jakuba Tesaře

Již několikrát odložené habilitační přednášky Ing. arch. Ondřeje Beneše, Ph.D., Ing. arch. Pavla Ullmanna a Ing. arch. Jana Jakuba Tesaře, Ph.D. se uskuteční na jednání Vědecko-umělecké rady FA ČVUT ve středu 16. 9. 2020 v místnosti č. 250. Počet míst v sále omezen s ohledem na protikoronavirová opatření.
Stempel & Tesař architekti: Nová Ves v Horách | © Filip Šlapal

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.