Zprávy

Zahájení habilitačního a inauguračního řízení

Dne 20. února 2019 byla Vědecko-uměleckou radou FA ČVUT zahájena habilitační řízení Ing. arch. Ondřeje Beneše, Ph.D. v oboru Architektura PhDr. Jany Tiché, Ph.D. v oboru Architektura Ing. Marka Novotného, Ph.D. v oboru Architektura, konstrukce a technologie Ing. arch. Pavla Ullmanna v oboru Architektura a inaugurační řízení doc. Ing. arch. Ľubici Vítkové, Ph.D. v oboru Urbanismus a územní plánování.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.