Zprávy

Výstava představí výsledky pětiletého projektu zkoumajícího původ a atributy památkových hodnot českých měst

Výstavou Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky, která se uskuteční od 1. 10. do 15. 11. 2020 v Galerii Jaroslava Fragnera, sumarizují její autoři z Fakulty architektury ČVUT a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR výsledky svého výzkumu z let 2016 – 2020. Analyzovali v něm podstatné jevy a atributy vytvářející komplexní pohled na památkové hodnoty v měřítku urbánních celků.

Cílem výzkumného projektu NAKI II financovaného z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní identity České republiky Ministerstva kultury ČR (identifikační kód projektu: DG16P02R025, 2016–2020), bylo vytvoření nástrojů a metodiky k určení základních prvků komplexní identity historických měst České republiky pro identifikaci a ochranu jejich památkových hodnot, zejména jejich veřejných prostor a velmi cenných dokladů tvůrčí středověké lokace.

Jedním z výstupů projektu je funkční vzorek hypotetického vytyčovacího přístroje "gromy". Jeho užívání bylo experimentálně ověřeno terénním měřením s určením dosažitelné přesnosti. Pojednává o tom nově vzniklý dokument Triangulace a zakládání měst.

Vznikla také certifikovaná metodika jako nástroj pro identifikaci a ochranu komplexních hodnot památkových měst. Metodika je určena především k posuzování a hodnocení atributů prohlášených městských památkových rezervací jakožto nejhodnotnějších projevů městského urbanismu, případně městských památkových zón. Svojí univerzalitou postavenou především na uceleném souboru urbanistických kritérií, doplněných o kritéria krajinná a architektonická, umožňuje posuzování a hodnocení dalších památkově chráněných území, ale též jiných částí měst a vesnic.

Všechny výsledky pak představí putovní výstava s názvem Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České republiky, která 1. října 2020 začíná v pražské galerii Jaroslava Fragnera, poté bude pokračovat v Českých Budějovicích, Plzni a Telči. Součástí výstavy bude katalog.

Autoři

 • prof. Ing. arch. Jan Jehlík (koncepce, koordinace projektu, Hodnocení)
 • Ing. arch. Tomáš Drdácký (koncepce, Historický vývoj, Analýza půdorysné osnovy)
 • JUDr. PhDr. Jiří Plos (koncepce, Hodnocení)
 • Ir. André Loits (Analýza půdorysné osnovy)
 • Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D. (Historický vývoj, Space syntax, Anketní šetření)
 • Ing. arch. Vít Rýpar (Topografický plán, Základní mapový soubor, Algoritmické analýzy)
 • Ing. arch. Petr Buryška (Dílčí mapové soubory)
 • Ing. arch. Jan Sedlák (Analýzy obrazu města)
 • doc. Ing. arch. Miroslav Cikán (Analýzy obrazu města)
 • prof. Ing. arch. Michal Kohout (Analýzy užívání městského jádra)

Spoluautoři

 • Jaroslav Buzek (Analýza půdorysné osnovy)
 • Ing. Tomáš Zadražil (Analýza půdorysné osnovy)
 • Ing. Jan Bryscejn (Analýza půdorysné osnovy)
 • Ing. arch. Vojtěch Ertl (Analýzy obrazu města)
 • Ing. arch. Jiří Mika (Analýzy obrazu města)
 • Ing. arch. Šárka Jahodová (Analýzy užívání městského jádra)
 • Ing. arch. Veronika Peňázová (Analýzy užívání městského jádra)
 • Ing. arch et Mgr. Klára Nedvědová, Ph.D. (Anketní šetření)
 • Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D. (GIS)
 • MgA. Ester Havlová (Fotografování městského prostředí)
 • Ing. arch. Kateřina Koňata Dolejšová (grafické práce)
 • Ing. arch. Edita Lisecová (produkční práce)

Konzultace (a poděkování za nenahraditelnou pomoc)

Ing. Jiří Bláha, Ph.D., PhDr. Josef Bláha, Ing. arch. Annamaria Bohuniczky, Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D., Rosemarie Dujardin, PhDr. Martin Ebel, Ph.D., doc. Ing. arch. Irena Fialová, Ing. arch. MgA. Michal Fišer, prof. Ing. arch. Pavel Gregor, Ph.D., doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., prof. Dipl. Arch. ETH Dr. Christian Hanus, doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc., doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., Ing. arch. Patrik Hocke, Bc. Libor Honzárek, prof. Ing. arch. Petr Hrůša, Ing. Jaroslav Kocián, PhDr. Lubomír Konečný, arch. Antonio Moro, Ing. arch. Dana Novotná, Ph.D., Ing. Václav Slaboch, CSc., Mgr. Vladimír Staněk, Mgr. Pavel Šlézar, Ph.D., PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D., Ing. Karel Zoch, prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. a pracovníci NPÚ, vybraných měst a krajských úřadů

Zpracování podkladů

Jan Bittner, Adam Bujok, Zuzana Butelová, Ing. arch. Helena Cuřínová, Radek Čábel, Rozálie Domoráková, Rosemarie Dujardin, Markéta Hlaváčová, Ing. Pavel Hlavenka, Jan Holeček, Josef Holeček, Alžbeta Horáková, Ing. Pavel Chvátal, Vojtěch Jansa, Jan Kocián, Ing. Ivana Kociánová, Ing. arch. Lukáš Kopp, Ing. arch. Natália Kostelníková, Anna Křížová, Ing. arch. Kateřina Kulawiecová, Ing. arch. Barbora Langmajerová, Ing. arch. Monika Langová, Ing. Michael Macháček, Eliška Martínková, Hana Mojžíšová, Adéla Novanská, Eliška Pavelčíková, Eva Pažourková, Ing. arch. Anna Pflugová, Michaela Přibylová, Mária Pružincová, Kristýna Rosecká, Libuša Rybanská, Irena Skálová, Ondřej Sokolář, Martina Součková, Franziska Soukupová, Petr Stojaník, Ondřej Suk, Adéla Šeflová, Zuzana Urbánková, Antonín Topinka, Pavel Vacek, Ing. Jiří Vidman, Linda Vohnická, Marek Wagner, Mgr. et Mgr. Jana Zadražilová, Ing. arch. Alena Zmeškalová

Koncepce výstavy: Petr Buryška, Kateřina Dolejšová, Tomáš Drdácký, Jan Jehlík, Edita Lisecová

Produkce: Edita Lisecová

Grafická úprava a sazba: Kateřina Koňata Dolejšová

Veškeré informace o projektu a odkazy na jednotlivé výsledky najdete zde.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.