Výstava ateliérových prací

Anotace

Tématem práce byl návrh hodinek. Při navrhování jsem se zaměřila především na nevšední umístění hodinek, ze kterého poté vycházel i tvar. Zajímavým místem přišly samotné prsty. Hodinky působí nenápadně a jako neobvyklý doplněk a díky umístění mezi prsteníček a prostředníček hodinky nebrání normálnímu fungování celé ruky.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit