S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Zprávy

Už nyní je čas přihlásit se na Erasmus+ v akademickém roce 2021/2022

První kolo výběrového řízení do programu Erasmus+ s termínem studijních výjezdů v akademickém roce 2021/22 se otevřelo studentům.

Studenti se mohou přihlásit v době od 5. října do 6. prosince přes aplikaci Mobility, kde vyplní údaje o sobě, vyberou tři preferované univerzity k výjezdu, přihlásí se na jazykové testy a na závěr přihlášku odešlou. Pozor, bez odeslání přihlášky není možné výjezd schválit ani pokračovat ve výběrovém řízení! Přihlašovat se mohou studenti, kteří v době výjezdu budou v navazujícím magisterském studiu.

Více informací poskytne Bc. Jarmila Vokounová na jarmila.vokounova@fa.cvut.cz.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.