Výstava ateliérových prací

Vnitrotok

Tomáš Korch

Ocenění

Anotace

Návrh veřejného prostoru uvnitř nového vnitrobloku v Opavě, Projekt pojednává o komunikačních vazbách, aktivitách v území, materiálových řešeních, umístění mobiláře, vytvoření parkových ploch, nové sadbě a odtrubnění potoka

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov