Zprávy

Barrande Fellowship Program

Francouzský institut v Praze a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) společně zahajují nový program mobility. Barrande Fellowship Program je určen jak pro doktorandy v České republice žádající o studium ve Francii, tak pro studenty ve Francii žádající o studium v České republice.

Podrobné informace o programu najdete na webu Francouzského institutu v Praze.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.