Zprávy

Pohovory v rámci výběrového řízení do programu Erasmus+

Dne 11.2.2021 proběhnou online pohovory zájemců o výjezd v programu Erasmus+ studijní pobyty.

Každý student bude do konce ledna 2021 přiřazen do jednoho týmu v aplikaci MS TEAMS. Studenti obdrží přesný rozpis časů od zahraniční kanceláře, aby si mohli konkrétní čas zarezervovat.

Studenti nahrávají portfolio do MS TEAMS skupiny do 4. 2. 2021.

Každý účastník pohovoru je povinen poslat motivační dopis na jarmila.vokounova@fa.cvut.cz, a to do 4. 2. 2021. V tomto dopise je vhodné uvést své pohnutky k účasti v programu a výběru univerzity. Dopisy jsou poté v souladu s GDPR předávány komisi pedagogů k bodovému hodnocení.

Jakmile pohovory skončí, vytvoří se tabulka pořadí založená na bodovém hodnocení jazykových testů, studijního průměru, portfolia a motivačního dopisu, a následuje výběr konkrétních univerzit a nominace studentů na jimi preferované univerzity.

 

 

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.