Závěrečné práce

Obytný soubor "Za mosty", Praha 3 Hrdlořezy

Svoboda Pavel

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

V bakalářské práci je řešen návrh urbanistické studie lokality v části hlavního města Prahy - Hrdlořezy a dále podrobné zpracování jednoho bytového domu z vypracované studie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.