Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Blok Berlín

Jakub Klíma

Anotace

Cílem našeho návrhu je napojení na stávající domy a doplnění celého bloku tak, jak tomu bylo dříve, v plné půdorysné stopě. Půdorys bloku z jihozápadní strany oživuje rozšířená ulice se stromořadím. Naopak na severní straně je půdorys uzavřen U-Bahn dráhou, která se kolem bloku provlní ve výšce 5-ti metrů nad zemí. Hlavní myšlenka – sjednocení bloku – byla v návrhu vtisknuta živému parteru, který se nachází po celém obvodu bloku, a vytváří jakousi pomyslnou platformu. Na této platformě rostou další hmoty, které nejprve dorůstají do výšky stávajících domů a následně v západní části směrem do špičky postupně gradují. V západní části bloku, blíže dráze, navrhujeme kanceláře pro administrativní a multifunkční využití. V klidnější východní části bloku pak funkci bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.