Zprávy

Finalistkou soutěže Young Talent Architecture Award 2020 se stala naše absolventka Kateřina Průchová

Zlatá stoka, diplomní projekt Kateřiny Průchové se umístil mezi 12 nejlepšími projekty mezinárodní soutěže Young Talent Architecture Awards (YTAA). V práci vytvořené v ateliéru Tomáše Novotného z ateliéru Novotný–Koňata–Zmek nabízí autorka atraktivní architektonická a urbanistická řešení v krajině okolo Zlaté stoky, kdysi nepostradatelného kanálu na jihu Čech.

„Zlatou stoku společně se soustavou rybníků považuji za jeden z největších krajinářských počinů v naší vlasti," poznamenává v oponentském posudku této diplomové práce architekt David Vávra. „Diplomantka s pečlivostí pozorného poutníka mapuje krásné dřevěné lávky, ale i socialistické železné a betonové mosty, přivádí nás do lesních tišin, ba i ke krajinotvorným stromořadím, míjíme opadané omítky starých mlýnů, sestupujeme k hladině řeky po kamenných stupních nebo po písčité pláži. Rozjitřuje naše osobní vzpomínky, které konkrétně já mám již více než 40leté", vysvětluje David Vávra. Vedoucí diplomové práce Tomáš Novotný považuje tuto práci za důležitý příspěvek do diskuse o udržitelném rozvoji a obdivuje pokoru, s jakou autorka prochází 49 kilometrů Zlaté stoky s touhou pomoci tomuto geniálnímu vodnímu dílu navrátit jeho prvotní účel.

Zlatá stoka Kateřinu Průchovou zajímala už jako malé dítě, kdy nechápala, proč se většinou dost špinavá a občas i zapáchající strouha jmenuje Zlatá: Na tuhle starou dětskou otázku jsem si vzpomněla právě při hledání zadání diplomové práce,“ popisuje důvody svého výběru a je poctěna, že práci tak nezvyklého formátu a provedení porota ocenila. Když si vzpomenu na určité pochybnosti, které mě provázely ohledně zvoleného tématu nebo na pocit jisté svázanosti při dodržení všech podmínek pro úspěšné zakončení studia na Fakultě architektury ČVUT, tak je tohle příjemným vyústěním. Vážím si důvěry mých vyučujících, Tomáše Novotného, Jakuba Koňaty a Tomáše Zmeka, kteří mi umožnili se práci věnovat, a mé velké díky patří především jim,“ dodává. Tématu krajiny by se Kateřina Průchová chtěla nadále věnovat, a to během doktorského studia u profesora Jana Jehlíka, na něž se letos na Fakultě architektury ČVUT hlásí.

Pro velký ohlas a zájem na Třeboňsku i mezi architekty se Kateřina Průchová rozhodla diplomovou práci vydat knižně, což se jí ještě koncem roku 2019 také podařilo, a to díky crowdfundingové sbírce vyhlášené na podzim 2019. Kniha Zlatá stoka vypadá téměř stejně jako odevzdaná diplomová práce, má 304 stran, je rozdělena na dvě části pojmenované mrtvá (1. část) a živá (2. část), je doplněna rozkládací mapou a záložkou s měřítkem.

Jakmile to protiepidemická situace dovolí, má Kateřina v plánu pokračovat v propagaci této unikátní lokality a ve spolupráci s Centrem Třeboňského rybníkářského dědictví uspořádat několik besed, přednášek a procházek. „Kniha o Zlaté stoce je takový malý zázrak, tím spíš, že o tomto zásadním vodním díle, které tvoří páteř třeboňské rybniční soustavy, dosud nevyšla žádná větší samostatná publikace,“ říká koordinátorka centra Lucie Kukačková.

Cenu za postup mezi finalisty převezme Kateřina Průchová na slavnostním vyhlášení v květnu 2021 během Biennale v italských Benátkách. Mezi 382 mladými talenty z celé Evropy reprezentovalo Českou republiku pouze 8 studentských projektů, které nominovaly jejich vzdělávací instituce. Fakulta architektury ČVUT v Praze do soutěže vyslala celkem 4 projekty: Negrelliho viadukt - město na kolejích od Nikolety Slovákové, Nové divadlo v Jindřichově Hradci od Matěje Šebka, Panelové dědictví v Přerově od Karla Goláně.

Soutěž se koná jednou za dva roky, v roce 2018 slavili úspěch Veronika Indrová, rovněž absolventka ateliéru Novotný-Koňata-Zmek a Filip Galko z ateliéru Stempel-Beneš, kteří se dostali na "shortlist" mezi 40 nejlepších. Prestiž soutěže vysvětluje proděkanka pro zahraniční vztahy doc. Irena Fialová: „Projekty jsou ukázkou toho nejlepšího, co na školách vzniká, protože na rozdíl od jiných soutěží jsou do této soutěže nominovány školami, nikoliv studenty samotnými.“

Přehlídku nejlepších diplomových prací architektonických škol Young Talent Architecture Awards organizuje Nadace Miese van der Roheho v Barceloně ve spolupráci ve spolupráci s Evropskou asociací architektonických škol (EAAE), Evropskou radou architektů (ACE-CAE) a platformou World Architects. Soutěž podporuje talentované čerstvé absolventy architektonických škol, kteří se budou podílet na transformaci našeho životního prostředí.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.