Závěrečné práce

Pražské archeologické muzeum

Bc. Lucie Ráchel Dřevíkovská

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt se zabývá problematikou zapojení reziduálních ploch kolem vysokokapacitních komunikací do struktury města. Téma je zpracováno na příkladu severojižní magistrály, a to konkrétně na území Těšnova, které je dopravní infrastrukturou velmi negativně ovlivněné a které zároveň leží ve významné poloze vůči centru. Na toto místo je navržena studie na Pražské archeologické muzeum.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.