Zprávy

Informace o úpravě harmonogramu akademického roku

V souvislosti s krizovým opatřením vlády omezujícím pohyb osob dochází k následující úpravě harmonogramu. Přečtěte si informaci adresovanou všem vyučujícím a studentům od proděkanky pro pedagogickou činnost prof. Ireny Šestákové.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k přijatému krizovému opatření vlády, které mimo jiné v době od 1. 3. do 21. 3. 2021 zakazuje všem osobám opustit okres nebo hl. město Prahu, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště, byl v několika bodech upraven harmonogram letního semestru AR 2020-21:

1. konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v ZS 2020/21 se posouvá na 1. 4. 2021. Vypsané termíny zkoušek (pokud o tyty termíny bude ze strany studentů zájem) se nemění nebo budou nahrazeny termíny pozdějšími. O termínech zkoušek rozhoduje garant předmětu nebo zkoušející. Pokud se zkoušky uskuteční v období 1. 3. - 21. 3. 2021 a zapsaní studenti budou přijíždět z jiného okresu, garant nebo zkoušející příslušného předmětu vystaví prostřednictvím sekretariátu svého ústavu studentovi potvrzení o účasti na zkoušce,

2. státní zkoušky magisterského studia proběhnou ve vypsaných termínech polodistanční formou (předseda + tajemník + student prezenčně ve škole, ostatní členové komise přes MS Teams),

3. obhajoby bakalářských prací se uskuteční v termínu 8. 4. 2021 polodistanční formou (předseda + tajemník + student prezenčně ve škole, ostatní členové komise přes MS Teams).

I nadále platí, že výuka probíhá distančně. Vstup do školy je povolen pouze studentům, kteří jsou přihlášeni na zkoušku, státní zkoušku nebo skládají státní závěrečnou zkoušku (obhajobu BP). Při vstupu do budovy se musí studenti prokázat negativním antigenním testem ne starším než 72 hodin. V odůvodněných případech se mohou studenti otestovat přímo na fakultě testy, které má škola v omezeném množství k dispozici.

Prosím vedoucí ústavů, aby o změnách informovali své kolegy.

Přeji všem hodně sil a hlavně pevné zdraví,

Irena Šestáková

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.