Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Zprávy

Mimořádné přijímací řízení do bakalářských studijních programů

Děkan Fakulty architektury ČVUT vyhlašuje mimořádné přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 do bakalářských studijních programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura. Přihláška se podává pouze elektronicky a přijímací řízení bude probíhat online formou.

Uchazečům, kteří v době od 3. do 26. května 2021 podají řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, bude po ukončení sběru přihlášek zaslán e-mail s pozvánkou k online testům. Talentová část bude stejně jako v řádném přijímacím řízení nahrazena zasláním portfolia do úložiště. 

POZOR! V době od 17 hodin dne 10. 6. do 12 hodin dne 11. 6. 2021 nebude z technických důvodů dostupná služba ownCloud (úložiště pro portfolia). Termín pro odevzdání portfolií pro mimořádné bakalářské přijímací řízení se proto posouvá do neděle 13. 6. 2021 do 14.00 h.

Termíny testů Obecných studijních předpokladů (OSP) složených v rámci Národních srovnávacích zkoušek (SCIO) akceptovaných pro mimořádné přijímací zkoušky jsou:

  • 12. 12. 2020
  • 6. 2. 2021
  • 6. 3. 2021
  • 22. 5. 2021. Upozorňujeme, že na termín 22. 5. 2021 je nutno se přihlásit nejpozději 6. 5. 2021 přímo na stránkách SCIO.

Jiné termíny FA nebude akceptovat.

Den otevřených dveří

Uchazečům nejen tohoto mimořádného přijímacího řízení doporučujeme náš online Den otevřených dveří, který pořádáme ve dnech 11. – 12. 6. 2021. Připraveny budou nejen všeobecné přednášky o možnostech studia na FA, ale také praktické workshopy připravující na přijímací zkoušky. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.