Zprávy

Očkování pro akademické pracovníky proti onemocnění COVID-19 (aktualizováno 5. 5.)

Od 3. 5. do 15. 6. 2021 se mohou k očkování registrovat akademičtí pracovníci, kteří se podílí na výuce. Unikátní kód, jenž jim fakulta v pondělí 3. 5. zaslala e-mailem, vyplní na webu crs.mzcr.cz. Až projdou všemi kroky registrace a budou mít stanovený datum a čas prvního očkování, zajistí si na personálním oddělení FA potvrzení o zaměstnání dle přiloženého formuláře, kterým se před očkováním prokáží.
Registrace na očkování

Ve svém dopise z pátku 30. 4. 2021 informoval ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga všechny rektory vysokých škol, že v souladu se schválenou Strategií očkování proti covid-19 v České republice byla spuštěna registrace pro očkování proti covid-19 pro skupinu akademických pracovníků VŠ. 

Jak upřesnil rektor ČVUT Vojtěch Petráček, pojem akademický pracovník pro tento účel univerzita interpretuje jako každý pracovník, který se podílí na výuce. Očkování je přednostně určeno těm, kteří nespadají do skupin, pro něž už byla registrace otevřena, ostatní akademičtí pracovníci  mají využívat zpřístupňování registrace k očkování dle jednotlivých věkových skupin.

Registrace pro akademické pracovníky vysokých škol do CRS budou možné od 3. května 2021 do 15. června 2021. Všichni akademičtí pracovníci ČVUT obdrží totožný kód pro registraci bez ohledu na to, na jaké fakultě působí.

Poté, co se konkrétní zaměstnanec vysoké školy zaregistruje k očkování v CRS, je třeba mu vystavit potvrzení o zaměstnání, a to s využitím jednotného vzoru. Potvrzení na FA vystavuje personalistka Dagmar Vopátková. Tímto potvrzením se akademický pracovník následně prokáže na očkovacím místě, kde bude ověřeno oproti občanskému či jinému průkazu totožnosti. Bez předložení tohoto potvrzení nebude možné očkování realizovat.

Unikátní kód rozeslán

Tento kód pro registraci do systému rozeslal proděkan pro vnější vztahy Jan Jakub Tesař dne 3. 5. 2021 všem akademickým pracovníkům na jejich pracovní e-mailové adresy. V případě, že jste tento kód neobdrželi, obraťte se na své sekretariáty ústavů. Připomínáme, že pro očkování budou zaměstnanci potřebovat také potvrzení o zaměstnání.

Očkování také ve Studentském domě a na Karlově náměstí (aktualizováno 5. 5. 2021)

Rektor rovněž uvedl, že očkování akademických pracovníků ČVUT bude od 10. 5. 2021 zajištěno také ve Studentském domě a na pracovišti L DermamedEst, Karlovo náměstí 313/8, Praha 2, kde nyní aplikují Modernu, ale v přibližně od 19. 5. mají přislíbený Pfizer/Biontech. Pokud má zájemce o očkování kód akademického pracovníka, jsou v ordinaci na Karlově náměstí schopni vygenerovat a poskytnout termín, případně má rovnou při registraci zadat toto pracoviště.

K dispozici bude vakcína Pfizer/Biontech. Brzy přineseme podrobnější informace.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.