Zprávy

Blíží se také doplňovací volby do Akademického senátu ČVUT a Akademického senátu FA ČVUT

Kromě voleb nového děkana Fakulty architektury ČVUT se blíží také doplňovací volby do Akademického senátu ČVUT, a to ve volebním obvodu studentů FA ČVUT, a doplňovací volby do studentské komory Akademického senátu FA. Návrhy na kandidáty je možné podávat do 30. 9. 2021.

AS ČVUT vyhlásil 3. 8. 2021 doplňovací volby ve volebním obvodu studentů FA. 

AS FA vyhlásil 6. 9. 2021 doplňovací volby do studentské komory AS FA.

Volby budou probíhat souběžně podle harmonogramu stanoveného společnou volební komisí, která volby řídí:

  • 30. 9. 2021, 12.00, uzávěrka podávání návrhů na kandidáty
  • 1. 10. 2021, zveřejnění přijatých kandidátek
  • 7. 10. 2021, 15.00, volební schůze; shromáždění akademické obce, na kterém mají kandidáti právo se představit akademické obci
  • 13. a 14. 10. 2021, termín voleb; volby budou probíhat elektronicky od 9.00 13. 10. do 17.00 14. 10 a v obou dnech i fyzicky na fakultě od 9.00 do 17.00
  • do 18. 10. 2021, vyhlášení a zveřejnění výsledků voleb

Volby do AS ČVUT se řídí Volebním řádem AS ČVUT, volby do AS FA se řídí Volebním řádem AS FA.

Ve volbách do AS ČVUT mohou volit pouze studenti, ve volbách do AS FA mohou volit všichni členové akademické obce FA.

Kandidáti musí zaslat nejpozději do 30. 9. 2021, 12.00 na adresu volby@fa.cvut.cz  e-mail s předmětem „Kandidatura do AS FA / AS ČVUT“, který bude obsahovat:

  • vyplněný a podepsaný formulář (v příloze),
  • osobní charakteristiku v rozsahu 1×A4 (PDF),
  • fotografii (nejlépe ve čtvercovém formátu),
  • krátké video (maximálně 20 vteřin, v případě větší velikosti souboru lze zaslat odkaz ke stažení).

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.