Výstava ateliérových prací

Navigační aplikace

BcA. Laura-Elena Voštiarová

Anotace

Zadáním ateliérové práce bylo řešení orientačního systému a informačních tabulí v prostorách Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské v Břehové 7, Praha 1. Fakultou denně projde nespočet lidí, ať už studentů, či jiných návštěvníků a zorientovat se v budově je nemalý problém. Rozhodla jsem se tedy zadání vyřešit návrhem navigační aplikace. V dnešní době se dá předpokládat, že prakticky každý používá chytrý telefon. Mým cílem tak bylo vytvořit jednoduchou a čitelnou grafickou podobu, srozumitelnou pro širokou škálu uživatelů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel