Zprávy

Jan Bittner vypracoval druhou nejlepší diplomovou práci v oblasti udržitelného rozvoje sídel

O vítězích 5. ročníku cen J. B. Jackson o nejlepší diplomovou práci v oblasti udržitelného rozvoje sídel rozhodla hodnotící komise v srpnu. Do soutěže se mohly hlásit práce ryze teoretické, ale i o diplomové práce zaměřené na rozvoj konkrétního území, a to jak z pohledu územně technického, tak i z pohledu strategického rozvoje nebo problematiky sociálně ekonomické či urbanistické.

1. cenu získal Ing. Václav Hofman z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity za práci Veřejná prostranství v suburbánní zástavbě obcí v zázemí hlavního města Prahy, 3. cenu dostala Mgr. Lenka Paszová z Přírodovědecké fakulty Ostravské Univerzity za diplomní projekt Walkability a urbánní struktury/design.

Ing. arch. Jan Bittner získal 2. cenu za svou diplomovou práci Územní dopady systému vysokorychlostní tratě Praha – Brno, kterou vypracoval pod vedením prof. Ing. arch. Karla Maiera, CSc.

Zkoumal v ní potenciály rozvoje v návaznosti na nácestné stanice na vysokorychlostní trati (VRT) Praha – Brno a prověřoval možnosti urbanistického řešení dopadu výstavby VRT ve vybraných lokalitách. V návrhové části navrhl podobu územních změn v okolí tří plánovaných stanic v rozdílných územních podmínkách:

  • Vlašim (stanice na periferii města),
  • Jihlava (stanice v centru města)
  • Humpolec – Pelhřimov (stanice mimo město).

Návrh provedl v měřítku:

  1. regionu (celé spádové území stanice)
  2. města (interakce stanice se stávající strukturou města)
  3. urbanistického detailu (okolí stanice, přilehlé veřejné prostranství).

Práci Jana Bittnera naleznete zde:

Web soutěže:

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.