Výstava ateliérových prací

Hromadné bydlení v Praze

Charlotte Sole

Anotace

Hybridní blok nejen zavádí nový druh bydlení v Praze, ale také aktivuje prázdnou zónu, která existovala bez jakéhokoli využití kvality. Spojuje všechny existující a vytvořené prvky dohromady přizpůsobením formy kontextu a tvaru podle lidského měřítka a toku. Ulice je napojena na jádro projektu; vyvýšený chodník pro pěší, který přináší snadný přístup k programu a pohledům na dění v oblasti. Dvě hlavní budovy se nacházejí v rozích městského bloku po dynamické křižovatce a sestávají z rezidence kolektivního bydlení a jejího kulturního centra, kde se odehrávají nejdůležitější činnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký