Zprávy

Pozvánka na habilitační a inaugurační přednášky

Zmeme na habilitační a inaugurační přednášky, které se uskuteční ve středu 12. ledna 2022 v místnosti 152/153 od 15 do 18 hodin na jednání Vědecko-umělecké rady. Od 15 hodin proběhne habilitace Ing. arch. Dany Matějovské, Ph.D., od 16 hodin inaugurační přednáška doc. Dr. Ing. Martina Pospíšila, Ph.D. a od 17 hodin habilitace Ing. Lenky Prokopové, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.