Zprávy

Pozvánka na habilitační a inaugurační přednášky

Zveme vás na habilitační a inaugurační přednášky, které byly přesunuty z ledna. Uskuteční se v novém termínu 2. března 2022 v místnosti 152–153 od 15 do 18 hodin v průběhu jednání Vědecko-umělecké rady. Od 15 hodin proběhne habilitace Ing. arch. Dany Matějovské, Ph.D., od 16 hodin inaugurační přednáška doc. Dr. Ing. Martina Pospíšila, Ph.D. a od 17 hodin habilitace Ing. Lenky Prokopové, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.