Zprávy

Mimořádné stipendium pro ukrajinské studentky a studenty

Vedení FA ČVUT pomůže svým ukrajinským studentkám a studentům, poskytne jim mimořádné stipendim. Zažádat si o něj mohou prostřednictvím formuláře, peníze dostanou obratem.

Mimořádné stipendium je jedním z prvních konkrétních kroků pomoci. Jeho cílem je podpořit ukrajinské studentky a studenty FA ČVUT, kteří se ocitli v tíživé životní situaci v důsledku mezinárodního ozbrojeného konfliktu na Ukrajině.

Výše mimořádného a jednorázového stipendia je stanovena na 10 000 Kč. Stipendium bude přiznáváno podle čl. 4, odst. 2 c) Stipendijního řádu ČVUT v Praze. O přiznání stipendia rozhoduje děkan na základě posouzení proděkanem pro pedagogickou činnost FA ČVUT.

Stipendium bude vypláceno převodem na účet. V případě, že studentka nebo student nemá přístup ke svému bankovnímu účtu, bude stipendium vyplaceno v hotovosti v místnosti č. 242, 2. poschodí, Fakulta architektury ČVUT (Thákurova 9, Praha 6 – pan Vaverka). Termín je třeba domluvit předem.

Žádosti se odevzdávají osobně na studijní oddělení FA, nebo e-mailem Veronice Redlichové, veronika.redlichova@fa.cvut.cz. O přiznání stipendia budou studující informováni elektronicky e-mailem.

 

Přejít na stránky FA pomáhá Ukrajině

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.