Výstava ateliérových prací

Návrh a realizace interiéru knihovny zš Palmovka

Yekaterina Kaidalova

Anotace

Řešeným zadáním je interiér knihovny základní školy na Palmovce. ZŠ Palmovka byla zpracována autorkou v ZS 2021/2022, ATVZ, ateliér Juha, FA ČVUT. Knihovna se nachází ve 2. patře v levé části budovy. Celková plocha knihovny je 240 m² a s.v. 4 m. Součástí knihovny je také sklad a kancelář pracovníka knihovny. Tento realizační projekt tyto místnosti neřeší. Cílem je vytvořit prostor, který žákům nabídne nejen možnost vypůjčit si knihu, ale také místo k odpočinku, učení a trávení volného času. Škola by v dnešním světě měla poskytovat i multifunkční prostory.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha