Závěrečné práce

NOVÁ BUDOVA MUZEA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Hric Tomáš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce věnující sa spracování návrhu na Novú Budovu Muzea Hl. Města Prahy. Logicky se proto nachází v Prahe, na rozhrání Nového Mesta a Karlína v lokalite Tešnov. Toto místo je jedným z mnoha míst postihnutými negatívním dopadem Severojižní magistrály na centrum Prahy. Tá ma negativní dopad na území, rozděluje ho, prináší velký počet aut do centra města a vytváří tak velké množství hluchých míst ktoré nemají dostatečnou využitelnost a jsou zanedbané. Na tomto místě v minulém století stála budova novorenesančního, z architektonické stránky významního, Denisovho nádraží. Budova byla v sedemdesátých letech minulého století mimo provoz, a později pak musela ustoupit výstavbe spomínané magistrály. Studie vycházi zo studie Tešnov - urbanistická studie z roku 2017, IPR Praha ako spracovávatel se zde věnuje koncepci území, navrhuje řešení dopravní infrastruktury, počítá taky s vybudováním budovy muzea pro vystavění Slovanské epopeji od Alfonsa Muchy. Takisto studie řeší propojení stávajíci budovy Muzea Města Prahy s celým územím Tešnova ako i s územím kde se nachází návrhovaná Nová Budova Hlavního Města Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.