Zprávy

ReVize Typologie hledá koncepční nástroje prostorového rozvoje univerzit

Ústav nauky o budovách pořádá 22. dubna 2022 na Fakultě architektury ČVUT v Praze 5. ročník jednodenní konference reVize Typologie, letos na téma UNIVERZITY – nástroje prostorového rozvoje. Cílem konference je prozkoumat koncepční nástroje a vnitřní procesy univerzit při plánování jejich rozvoje a správě vystavěného prostředí. Jeden ze tří tematických bloků bude věnován i ČVUT.

Tradiční české univerzity, ke kterým patří i ČVUT v Praze, jsou velké a relativně složitě řízené
instituce, které mohou těžit z gravitační síly vlastní velikosti, jenž jejich prostředí v domácích
podmínkách do určité míry ochraňuje před konkurencí. S akcelerující globalizací – stoupající
digitalizací, jazykovou vybaveností populace a internacionalizací vzdělávání i výzkumu, však
narůstá zapojení do mezinárodního vzdělávacího a výzkumného světa a s ním i potřeba
operativnější koordinace a usměrňování vnitřních procesů. Patří k nim přirozeně i péče o vlastní
vystavěné prostředí.

S tím souvisí i celá řada otázek, které v současném univerzitním prostředí nepřináší zcela
jednoznačnou či uspokojivou odpověď:

  • Jakou roli hraje vystavěné prostředí univerzity kvalitě výuky a výzkumu?
  • Co jsou hlavní témata současného prostorového rozvoje (českých) univerzit?
  • Jaké mají univerzity koncepční nástroje na stabilizaci a prosazení těchto témat?
  • Jak efektivně a koordinovat rozvoj a správu vlastního nemovitostního fondu v situaci relativní autonomie jednotlivých součástí. Jaká je odpovídající cena takového rozvoje i jeho koordinace?
  • Kdo jsou hlavní aktéři těchto procesů a jak je možné je efektivně zapojit? Jakou roli zde může sehrát MŠMT, jakou akademické orgány univerzit, jakou jejich jednotlivé součásti a celá akademická obec?
  • Jak mohou konkrétně na ČVUT v Praze jednotlivé součásti přispět k lepší koordinaci prostorového rozvoje univerzity?

Cílem reVize Typologie 2022 je prozkoumat tuto doposud spíše opomíjenou oblast
univerzitního života a přispět tak k vyjasnění těchto procesů v celém českém akademickém
prostředí, ale především na půdě ČVUT v Praze.

 

Předpokládaný program

09:00 – 09:10     Úvodní slovo a přivítání
09:10 – 09:30     Michal Kohout   Základní otázky k
tématu
09:30 – 11:00    Blok 1 – Rozvoj univerzit v ČR (moderuje Ondřej Tuček)

11:00 11:15     Káva
11:15 – 12:45     Blok 2 – Rozvoj ČVUT (moderuje Michal Kohout)
12:45 14:00     Oběd
14:00 – 15:30     Blok 3 – Případové studie  (moderuje Pavla Melková)
15:30 16:00     Závěrečné shrnutí

O konferenci

Konference proběhne prezenčně na FA ČVUT (m. č. 152/153) a bude živě přenášena v prostředí MS Teams. Na konferenci je nutné se do 20. 4. zaregistrovat, účast je zdarma.

Kontakt a info

www.revizetypologie.cz

Jana KUBCOVÁ / E: jana.kubcova@fa.cvut.cz / T: 775 05 79 05

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout