Výstava ateliérových prací

Atletická hala, Houšťka (Stará Boleslava)

Karolína Trnovská

Anotace

Atletická hala je situovaná v Houšťke, Stará Boleslava. Hala je súčasťou hotela pre športovcov, kde je umiestnené zázemie a je prepojená premostením. Atletická hala je v pôdoryse obdĺžnika, kde na južnej strane je zakončený polkruhom, ktorý kopíruje bežeckú dráhu v interiéri. Hala je tvorená zavesenou oceľovou konštrukciou, ktorú tvoria oceľové stĺpy, do ktorých sú kotvené táhla, ktoré držia oceľové nosníky. V centre polkruhovej časti je umiestnený mohutný železobetónový stĺp, do ktorého sú kotvené táhla z vnútornej strany polkruhu. Strecha je v tvare zdvojenej sedlovej strechy, tvorená drevenou konštrukciou uloženou na oceľových nosníkoch. Fasáda pozostáva z polykarbonátových dosiek Danpalon a čelná strana je z pohľadového betónu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha