Zprávy

Výzkumný projekt participativního bydlení pokračuje na podzim workshopy v Opavě

Zapojte se do výzkumného projektu participativního bydlení v Opavě, na kterém se podílí Ústav nauky o budovách FA ČVUT. Přihlašte se k účasti na výzkumných workshopech ve dnech 19. 9., 3. 10. a 17. 10. v Opavě nebo vyplňte celostátní on-line dotazník.

Ústav nauky o budovách FA ČVUT se již druhým rokem podílí na mezioborovém výzkumném projektu Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v České republice, který je v letech 2021 - 2023 podpořen Technologickou agenturou České republiky. Výzkumný tým vedený doc. Ing. arch. Davidem Tichým, Ph. D. spolupracuje v projektu s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity (hl. řešitel), Sociologickým ústavem AV ČR, Fakultou umění a architektury TUL a Arnikou - Centrem pro podporu občanů.

Na jaře 2022 proběhly výzkumné workshopy v Psárech, Liberci a Jihlavě. V září pokračují v dalším spolupracujícím městě - v Opavě.  Zároveň bude na podzim 2022 spuštěno celostátní dotazníkové on-line šetření.

Workshopy v Opavě

Termíny workhopů: vždy v pondělí  od 16.30 do 19.30, a to 19. 9. , 3. 10. a 17. 10.

Místo konání: KD Na Rybníčku, Malý sál, 1. patro, Opava

Program workshopů:

  • 19.  9. Co to je participativní bydlení?
  • 3. 10. Jaké máte preference ohledně bydlení?
  • 17. 10. Organizace projektu participativního bydlení

Zájemci o účast na workshopech se mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře, výzkumný tým se jim ozve s podrobnějšími informacemi. Účast na workshopech je zdarma.

Město Opava zveřejnilo podrobnější informaci k plánovaným workshopům na svém webu věnovaném rozvojovým projektům. Odkaz na dotazníkové on-line šetření bude zveřejněn na podzim 2022 zde.

O projektu

Cíle projektu Možnosti a limity rozvoje environmentálně udržitelného a sociálně dostupného participativního bydlení v ČR, který probíhá v letech 2021 - 2023.

  1. Konceptualizovat participativní bydlení pro ČR: identifikovat hlavní formy a navrhnout systémová řešení rozvoje sociální inovace v různých kontextech
  2. Zjistit, jak potřeby a zájmy aktérů bydlení ovlivňují naplňování environmentálních, sociálních a ekonomických cílů participativního bydlení a navrhnout metodické postupy efektivní regulace pro obce
  3. Navrhnout a testovat principy a nástroje pro správu v modelových typech participativního bydlení
  4. Aplikovat výstupy v 6 zapojených městech např. do zadávací dokumentace pro konkrétní lokality nebo do programu rozvoje environmentálního a dostupného participativního bydlení.

Společně se zástupci zapojených měst a obcí (Hrádek nad Nisou, Jihlava, Liberec, Opava, Pardubice, Psáry) připravuje projekt podmínky pro rozvoj konkrétních projektů participativního bydlení, ať už se jedná o baugruppe projekty, družstevní bydlení nebo třeba obecní bydlení s komunitními prvky. Zjišťuje potřeby a zájmy měst, obyvatel a ostatních aktérů výstavby. Připravuje a testuje různé modely a nástroje pro přípravu a správu projektů, pro financování a majetkové vztahy, ale také různé varianty sdílení sociálních či prostorových aspektů.

Na konci projektu bude zpracována metodika pro efektivní podporu participativního bydlení pro města a obce v ČR, a také manuál pro obyvatele pro přípravu a správu projektů participativního bydlení.

Projekt TAČR SS03010221 Možnosti a limity rozvoje environmentálně udržitelného a sociálně dostupného participativního bydlení v ČR je financován z programu Prostředí pro život Technologickou agenturou České republiky.

Sympozium

Na podzim 2021 proběhlo v rámci projektu také online sympozium o participativním bydlení. Můžete se podívat na videozáznam  příspěvků  s příklady projektů z Berlína, Vídně, nebo o české iniciativě Sdílených domů a připravovaném spolkovém bydlení v Praze .

Exkurze do Lipska, Berlína a Vídně

Na jaře 2022 uspořádal výzkumný tým dvoudenní exkurzi do projektů participativního bydlení v Lipsku a Berlíně. V září  2022 se uskuteční podobná exkurze do Vídně. 

Účastníci projektu

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno - hlavní řešitel

Sociologický ústav Akademie věd ČR, Praha

Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze - Ústav nauky o budovách

Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci

Arnika - Centrum pro podpory občanů

Zapojená města a obce

Výzkum probíhá v těcht městech a obcích: Hrádek nad Nisou, Jihlava, Liberec, Opava, Pardubice, Psáry.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout