Zprávy

Blíží se uzávěrka 2. kola Vnitřní soutěže FA

Až do 30. září je možné podat žádost o finanční podporu do 2. kola Vnitřní soutěže FA ČVUT pro podporu umělecké, tvůrčí a publikační činnosti pro rok 2022. Podpora z Fondu umělecké činnosti bude udělena ve třech kategoriích: 1. Odborná publikace, 2. Překlad, 3. Umělecká a tvůrčí činnost.

Cílem soutěže je systémová podpora umělecké, tvůrčí a publikační činnosti akademických pracovníků a studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů Fakulty architektury ČVUT. 

V prvním kole této soutěže bylo letos podpořeno celkem 21 projektů realizovaných našimi vyučujícími, studenty a studentkami, nejčastěji šlo o vydání publikací a pořádání soutěží, workshopů nebo výstav.

Více informací o soutěži a formuláře žádostí naleznete na ZDE.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.