Zprávy

Československé osmdesátky v Gruzii a Španělsku

Tuzemskou architektonickou produkci osmdesátých let dvacátého století stále svírá mnoho předsudků ze strany odborné i laické veřejnosti. Týmu profesora Petra Vorlíka se je v rámci projektu NAKI daří systematicky vyvracet, a tentokrát i v zahraničí.

Cíl projektu Architektura osmdesátých let v České republice, který spadá do programu aplikovaného výzkumu a vývoje MKČR, představuje systematické mapování architektury daného období, jejího teoretického pozadí, konkrétních projektů a staveb, interiérů, konstrukcí, a v neposlední řadě i zaznamenání současného stavu sledovaného stavebního fondu. Doposud vyšly již čtyři tematické publikace rozebírající tehdejší stavební produkci z hlediska typologie ((a)typ), nerealizovaných projektů (nepostavená), tvůrců (rozhovory) a nevšední architektonické kreativity (improvizace).

Získané výsledky a nový pohled na zkoumané období tak mohl být nyní prezentován širší odborné veřejnosti i v zahraničí. V září se Petr Vorlík zúčastnil konference pořádané mezinárodní platformou DOCOMOMO International ve španělské Valencii. V rámci sekce Post-war: International expansion přednesl příspěvek The young generation of architects faces the pitfalls of late modernism and socialist central planning, který následně vyšel i ve sborníku Carmen Jordá Such – Maite Palomares Figueres – Ana Tostões – Uta Potgiesser (eds.), Modern Design: Social Commitment & Quality of Life.

Zájem o československou architektonickou produkci z období socialismu dokresluje i přednáška Petra Vorlíka The eighties, underestimated heritage of ideological shifts, kterou v říjnu přednesl v rámci tbiliského architektonického bienále v Gruzii.

Všechny zmíněné publikace jsou již volně ke stažení na stránkách projektu a v dohledné době se můžeme těšit na v pořadí pátou, závěrečnou knihu s názvem ambice.

Vztahy s veřejností Ústavu teorie a dějin architektury má na starosti Miroslav Pavel.     

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.