Zprávy

Výsledky voleb do akademických senátů

14. a 15. listopadu se konaly volby do Akademického senátu FA a Akademického senátu ČVUT. Volební komise dnes zveřejnila jejich výsledky.

Volby do AS ČVUT

Do AS ČVUT volili členové komory akademických pracovníků 3 zástupce do komory akademických pracovníků a členové komory studujících volili 2 studenty do komory studujících.

Aby byly volby do v prvním kole platné, muselo se zúčastnit voleb minimálně 15 % členů akademické obce volebního obvodu FA ČVUT. Volební účast v obvodu akademických pracovníků do AS ČVUT byla 46 %. Volební účast v obvodu studentů do AS ČVUT byla 28 %.

Komora akademických pracovníků AS ČVUT

Zvolení kandidáti dle pořadí:

Komora studentů AS ČVUT

Zvolení kandidáti dle pořadí:

Volby do AS FA

Do AS FA ČVUT volili všichni členové akademické obce do komory studujících 5 členů a 10 členů do komory akademických pracovníků.

Aby byly volby v prvním kole platné, muselo se zúčastnit voleb minimálně 30 % členů akademické obce FA ČVUT. Volební účast ve volbách do komory akademických pracovníků AS FA ČVUT byla 35,85 %, do komory studentů AS FA ČVUT byla 33,85 %.

Komora akademických pracovníků AS FA

Zvolení kandidáti dle pořadí:

Komora studentů AS FA

Zvolení kandidáti dle pořadí:

 

Nezvolení kandidáti se dle volebních řádů stávají náhradníky. Námitky k průběhu voleb lze podávat do 26. 11. 2022, vypořádány budou do 16. 12. 2022.

Kompletní protokol výsledků voleb je níže ke stažení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.