Zprávy

Pojďte s námi navrhovat a stavět lávky do Krkonoš

V letním semestru vypisuje Ústav navrhování II. společné ateliérové zadání. Vrací se k úspěšné spolupráci se Správou Krkonošského národního parku (KRNAP) a všechny jeho návrhové ateliéry budou pracovat na nových lávkách přes krkonošské horské potoky a strouhy.

Uplatní se studentky a studenti, kteří se nebojí papíru a tužky, ale ani vrtačky, kladiva, bláta a sněhu a jsou připraveni pracovat v týmu na přípravě a realizaci skutečné stavby. Ateliér je možné si zapsat jako Ateliér realizační projekt (ATRN) a Ateliér volné zadání (ATVZ) v ateliéru Hlaváček–Čeněk, ateliéru Kordovský, ateliéru Mádr, ateliéru Seho–Poláček a ateliéru Valouch–Stibral.

Předmětem ateliéru je vypracování konceptu nové lávky do fáze detailní studie, rozpracování do prováděcí a výrobní dokumentace, zajištění výroby, a nakonec fyzická realizace na piazzettě před fakultou. Doprava na místo určení a osazení v Krkonoších budou již v režii správců nejvyšších českých hor.

Se Správou KRNAP spolupracuje Ústav navrhování II. od roku 2017. Pět pěších lávek bylo do Krkonoš instalováno v roce 2019, následovalo šest útulen, které byly do hor umístěny v průběhu roku 2020. Zatím posledním projektem pro KRNAP byl mobilní informační kiosek na Zlaté návrší.

Soubor lávek a útulen získal v loňském roce ocenění Počin veřejného investora v Krkonošské ceně za architekturu, útulna Jenga ateliéru Seho–Světlík byla nominována na Českou cenu za architekturu 2021, útulna Kømen ateliéru Hlaváček–Čeněk byla nominována na Českou cenu za architekturu 2020 a společně s lávkou přes Hlubokou strouhu získaly čestné uznání Grand Prix Architektů – Národní ceny za architekturu 2020.

Více o design-build projektech Ústavu navrhování II. najdete na webu platformy 1:1 lab.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.