Zprávy

Vychází Alfa 1/23

Kdo jsou senátoři a senátorky naplňující současnou instituci Akademického senátu FA ČVUT? Co formuje přemýšlení aktérů, spoluurčujících zásadní směřování naší školy?

Školní zpravodaj představuje profily patnácti kantorů i studentů a studentek v odpovědích na anketní otázky, směřující k introspekci partnerského tělesa fakultního vedení, ale i k otázkám aktuální fakultní debaty.

Prostor veřejné školy, zde přetavený do akademických poměrů, je také součástí veřejného prostoru města. A tak se jeden z anketních dotazů pokouší reflektovat i architektonické jevy v centru naší kotliny (zrcadla myšlenkového pohybu české společnosti…). Tato anketní otázka upomíná také na fyzickou substancí naší profese. Jednu z podob veřejného zájmu.

Na dalších stránkách najde čtenář rozhovor s kurátory loňské fakultní ročenky. A nechybí ani stručné zpravodajství v rubrice Infa a „krása slova“ v rubrice Knihomil, tentokrát věnované obyčejné práci a obyčejné mravnosti.

Jiří Horský, šéfredaktor Alfy

Alfu 1/2023 v si můžete stáhnout zde.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.