Zprávy

Studentské projekty ateliéru Kohout-Tichý si bude moci veřejnost prohlédnout v Trafostanici v Táboře

Přijďte se podívat, jak si studenti FA představují budoucí zástavbu v Klokotech, nové autobusové nádraží nebo současnou podobu bydlení ve městě Tábor. Studentské projekty ateliéru Kohout-Tichý budou vystaveny v Křižíkově trafostanici v Táboře od 13. do 30. září 2023 pod názvem Urbanistický rozvoj města Tábor.

Výstava studentských projektů ateliéru Kohout–Tichý z letního semestru 2022/2023 pro město Tábor je další veřejnou prezentací našich studentů ve městech České republiky v projektu Partnerství s městy. Cílem projektu je propojení ateliérové výuky FA ČVUT se skutečnými potřebami měst ČR při tvorbě jejich vystavěného prostředí, propojení studentských projektů vytvářením projektových týmů, prezentace ateliérové tvorby FA ČVUT zástupcům veřejné správy a široké veřejnosti. Pro každý semestr je vyhledáno vhodné partnerské město, ve spolupráci s ním jsou formulována „zadání“ pro tvorbu prostředí (nikoliv jednotlivé domy), jsou sestaveny studentské týmy, jsou zpracována zadání v rámci ateliérové tvorby a výsledky jsou prezentovány na půdě partnerského města (výstava, příp. veřejná prezentace a diskuze). Při zadávání projektů je dbáno na jejich vzájemný synergický efekt.

Projekt Partnerství s městy je od roku 2013 průběžně realizován v ateliéru Kohout - Tichý (FA ČVUT). V předchozích letech byl uskutečněn ve spolupráci s těmito partnerskými městy: Říčany, Třeboň (ve spolupráci s AVU), Štětí, Mladá Boleslav, Vsetín, Karlovy Vary, Praha 14, Praha 5, Nepomuk, Brno, Praha 4, Pardubice, Benešov, Havlíčkův Brod, Olomouc, Praha – Libuš, Choceň, Praha 8, Ostrava, Sušice.

Program výstavy v Táboře

13. 9.  – vernisáž výstavy 17.30 – 19.30

16. – 17. 9. – výstava otevřena se studenty SPŠ Tábor v roli průvodců 10.00 – 17.00

30. 9. – výstava otevřena během Dne architektury s autory projektů v roli průvodců 10.00 – 17.00 (studentská architektonická štafeta)

Pořádají

Kancelář architekta města Tábor a Fakulta architektury ČVUT v Praze, ateliér Kohout-Tichý

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout