Zprávy

Džbán má nový mobiliář, postavili ho naši studenti

Na břehu vodní nádrže Džbán v pražských Vokovicích vyrostla v létě dřevěná tribuna. Slouží pro posezení s výhledem na vodní plochu i jako pohodlné schodiště na místě vyšlapané cestičky. Během letní rukodělné dílny ji vymysleli a postavili studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze.
Dřevěné schody na pražském Džbáně postavili studenti architektury | © Jiří Ryszawy (ČVUT)

Nový mobiliář na slavnostní vernisáži 26. září 2018 osobně vyzkoušeli místostarosta městské části Praha 6 Martin Polách a radní Roman Mejstřík. Za Fakultu architektury ČVUT promluvil její děkan Ladislav Lábus a po lavici se prošel rovněž proděkan pro vnější vztahy Jan Jakub Tesař. Jedná se o druhý projekt spolupráce FA ČVUT a MČ Praha 6. Tím prvním byl loni v létě dřevěný průchod v parku Indiry Gándhíové v Kampusu Dejvice.

Tentokrát studenti hledali místo dále, záměrem byl objekt, který by ve veřejném prostoru mohla využívat co nejširší veřejnost. Volba nakonec padla na svažitý břeh nad vodní nádrží Džbán v Praze – Vokovicích. Místo v těsné blízkosti travnaté pláže, v horní části hraničící s oblíbenou pěší trasou/cyklostezkou. Ve svahu už navíc existovala vyšlapaná pěšina a nebylo třeba výrazně zasahovat do vzrostlé zeleně.

Dílny se pod vedením architektů Josefa Mádra a Štěpána Tomše zúčastnilo 11 studentů. Celkem trvala, od první čáry na papíře až po realizovaný objekt, devět dní a samotná stavba na místě zabrala 6 dní. Převést návrh do reálné podoby je pro studenty jedinečná zkušenost, kterou jistě ocení budoucí zaměstnavatelé. Architekt Mádr si ale nejvíc cení spolupráce v týmu: „Každý účastník workshopu je potřebný, každý má svůj přínos, každý se může prosadit, každý si najde své místo v týmu. Každý je lepší na něco jiného, ostatní se od něho učí a on od nich.“ 

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.