S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Zprávy

Džbán má nový mobiliář, postavili ho naši studenti

Na břehu vodní nádrže Džbán v pražských Vokovicích vyrostla v létě dřevěná tribuna. Slouží pro posezení s výhledem na vodní plochu i jako pohodlné schodiště na místě vyšlapané cestičky. Během letní rukodělné dílny ji vymysleli a postavili studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze.
Dřevěné schody na pražském Džbáně postavili studenti architektury | © Jiří Ryszawy (ČVUT)

Nový mobiliář na slavnostní vernisáži 26. září 2018 osobně vyzkoušeli místostarosta městské části Praha 6 Martin Polách a radní Roman Mejstřík. Za Fakultu architektury ČVUT promluvil její děkan Ladislav Lábus a po lavici se prošel rovněž proděkan pro vnější vztahy Jan Jakub Tesař. Jedná se o druhý projekt spolupráce FA ČVUT a MČ Praha 6. Tím prvním byl loni v létě dřevěný průchod v parku Indiry Gándhíové v Kampusu Dejvice.

Tentokrát studenti hledali místo dále, záměrem byl objekt, který by ve veřejném prostoru mohla využívat co nejširší veřejnost. Volba nakonec padla na svažitý břeh nad vodní nádrží Džbán v Praze – Vokovicích. Místo v těsné blízkosti travnaté pláže, v horní části hraničící s oblíbenou pěší trasou/cyklostezkou. Ve svahu už navíc existovala vyšlapaná pěšina a nebylo třeba výrazně zasahovat do vzrostlé zeleně.

Dílny se pod vedením architektů Josefa Mádra a Štěpána Tomše zúčastnilo 11 studentů. Celkem trvala, od první čáry na papíře až po realizovaný objekt, devět dní a samotná stavba na místě zabrala 6 dní. Převést návrh do reálné podoby je pro studenty jedinečná zkušenost, kterou jistě ocení budoucí zaměstnavatelé. Architekt Mádr si ale nejvíc cení spolupráce v týmu: „Každý účastník workshopu je potřebný, každý má svůj přínos, každý se může prosadit, každý si najde své místo v týmu. Každý je lepší na něco jiného, ostatní se od něho učí a on od nich.“ 

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.