Zprávy

Seminář představí nově certifikované metodiky o finančně dostupném bydlení

Na semináři vystoupí odborníci z oblasti městského rozvoje, architektury, sociálních věd a ekonomie. Nové metodiky pomohou provozovatelům sociálního bydlení zorientovat se v problematice a identifikovat selhání trhu bydlení. Vysvětlí, jak prokázat potřebu veřejné podpory a obcím, jak dotace v oblasti sociálního bydlení efektivně rozdělovat.

Metodika Sociální bydlení – příprava projektů.

Smyslem metodiky „Sociální bydlení – příprava projektů“ je pomoci provozovatelům sociálního bydlení – především subjektům veřejné správy – zorientovat se v problematice a to především z pohledu obstarávání staveb pro tento segment bydlení.

Zadavatelé (především obce, ale i neziskové organizace, či soukromí provozovatelé) tak mají možnost seznámit se do větší podrobnosti s různými aspekty navrhování a provozu sociálního bydlení na svém území od správného stanovení základních požadavků na systém, vhodného výběru okruhu klientů systému, vyhodnocení situace na realitním trhu v místě a stanovení správné strategie pořizování fondu sociálního bydlení až po formulování požadavků na budoucí stavební dílo či vytipování vhodných stávajících nemovitostí až po vyhodnocení úspěšnosti daného projektu s upozornění na jeho možné externality.

Metodika Identifikace tržního selhání v oblasti bydlení

Cílem metodiky „Identifikace tržního selhání v oblasti bydlení“ je identifikovat selhání trhu bydlení na úrovni obcí ČR i jednotlivých domácností, které má posloužit pro prokázání potřeby veřejné podpory v oblasti sociálního bydlení.

Metodika má sloužit obcím, ale také státním orgánům pro efektivní rozdělování dotací v oblasti sociálního bydlení, které bude zároveň v souladu s platnými evropskými regulacemi o provozování sociálního bydlení jako služby obecného hospodářského zájmu, tj. v prokazatelném případě tržního selhání. Metodika si klade za cíl zajistit efektivní veřejnou intervenci v oblasti sociálního bydlení, která optimalizuje veřejné výdaje a nevede k ohrožení konkurence na trhu bydlení i jiným tržním distorzím.

 

Program semináře Finančně dostupné bydlení

Registrace a úvodní slovo

08:30 - 09:00 Registrace účastníků

09:00 - 09:15 Slavnostní přivítání (místnost č. 152)

09:15 - 09:30 Úvod - představení programu semináře

09:30 - 09:45 Role sociálního bydlení v rozvoji města – good practice (Jíří Klokočka)

 

Blok 1

Představení certifikované metodiky SOCIÁLNÍ BYDLENÍ – PŘÍPRAVA PROJEKTŮ

09:45 - 12:15

 • Celkové principy metodiky (Michal Kohout)
 • Kvantifikace potřeb (Veronika Lípová)
 • Provozní modely, ekonomika (Petr Sunega)
 • Parametry projektu v měřítku místnosti a bytu (David Tichý)
 • Parametry projektu v měřítku domu (Michal Kohout)
 • Parametry projektu v měřítku města (David Tichý)
 • Představení příkladů uvedených v příloze metodiky (Veronika Lípová)
 • Představení části Evaluace (Petr Štěpánek)

 

12:15 - 12:45

 • Diskuse

 

12:45 - 13:30

 • Oběd

 

Blok 2

Představení certifikované metodiky IDENTIFIKACE TRŽNÍHO SELHÁNÍ V OBLASTI BYDLENÍ

13:30 - 14:30

 • Představení certifikované metodiky „Identifikace tržního selhání v oblasti bydlení“ (Martin Lux)
 • Rámcový indikátor tržního selhání a ověření tržního selhání na úrovni domácnosti (Martina Mikeszová)

 

14:30 - 15:00

 • Diskuse

 

15:00

 • Závěrečné shrnutí

 

Účast je bezplatná.

Přihlášky adresujte na e-mail: pavla.francova@fa.cvut.cz.

V případě dotazů kontaktujte Martina Veselého, tel. 721 951 245 nebo vesemak@volny.cz.

 

Změna programu semináře vyhrazena.

www.affordablehousing.cz

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.