Zprávy

Přihlášky otevřeny: Doktorské studium nabízí 60 tematických okruhů

Zahajujeme přijímací řízení do doktorského studia pro studijní programy Architektura a urbanismus a Smart Cities. Ph.D. studium je příležitost věnovat se intenzivně tématu podle vlastního zájmu. Pro zápis v akademickém roce 2024/2025 je možné vybírat z 60 vypsaných tematických okruhů.

Doktorandi a doktorandky mají příležitost zapojit se do výzkumu na specializovaných univerzitních pracovištích, rozvíjet vlastní publikační činnost a připravit se na budoucí kariéru ve vědecké i akademické oblasti. Spolupráce na výzkumných projektech a partnerské vztahy se zahraničními univerzitami jako TU Wien, ETH Zürich nebo Université Paris jsou součástí akademického prostředí naší fakulty.

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Součástí přijímacího řízení je ověření předpokladů uchazečů a uchazeček na základě předložených materiálů a rozhovoru s přijímací komisí. Tematické okruhy pro akademický rok budou uveřejněny na stránkách přijímacího řízení 28. března a elektronická přihláška bude přístupná od 1. do 30. dubna.

Doktorský studijní program lze na FA ČVUT studovat v českém a anglickém jazyce. Standardní doba studia jsou 4 roky, každoročně je přijímáno kolem třiceti doktorandek a doktorandů. Dotazy ke studiu v českém jazyce zodpoví referentka doktorského studia Ivana Christová, s otázkami na studium v angličtině se obracejte na Gabrielu Thompson.

 

 

 

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.