Zprávy

Nemocnice na kraji zájmu? Nová kniha objevuje jejich architekturu v 21. století

Energeticky šetrné? Sterilně bílé? Modulární? Jaké jsou současné trendy v navrhování zdravotnických staveb? Na to odpovídá publikace Architektura nemocnic v 21. století autorů Michala Juhy a Karla Fořtla z Ústavu nauky o budovách FA ČVUT. Kniha je určena studujícím architektury, provozovatelům a zřizovatelům nemocnic, zdravotnickému personálu. Nemocnicím se bude rovněž věnovat letošní ročník konference reVize Typologie, který proběhne 25. dubna na Fakultě architektury ČVUT v Praze.
© Jiří Ryszawy

Zdravotnické stavby jsou jednou z nejsložitějších architektonických disciplín. Vědecký rozvoj medicíny a souvisejících oborů s sebou přináší nové požadavky, na které je třeba odpovědět novým architektonicko-technologickým návrhem.

Kniha popisuje obecné zásady navrhování nemocnic, jejich základní vnitřní i vnější provozní vazby. Přibližuje nejen současnost a historii architektury nemocnic ale doplňuje i výhled do budoucnosti. Zkoumá vztahy mezi prostředím, personálem a pacientem, které hrají podstatnou roli v efektivitě léčby i spokojenosti personálu. Do detailů probírá potřeby všech provozů nemocnice i navazujících ambulantních služeb. Text je ilustrován provozními schématy a příklady špičkových domácích i zahraničních realizací.

Netěšme se, že nemocnice zmizí z našeho života. Objeví se nové nemoci, které nebudeme umět léčit, nové pandemie, nové požadavky budoucích civilizací, hladomory a bohužel možná i nové války. Proto budeme potřebovat nemocnice. Sice nevíme, jak budou vypadat lůžka, inkubátory, vyšetřovny, operační sály a jak budeme léčit, ale víme, že budeme léčit," říká architekt Michal Juha.

Tato kniha je zatím poslední v řadě učebních a popularizačních textů Ústavu nauky o budovách FA ČVUT. Navazuje na práci profesora Františka Čermáka, zakladatele oboru zdravotnických staveb na ČVUT, a jeho žáka a dlouholetého spolupracovníka doc. Karla Fořtla. Zároveň jde o úvodní publikaci nové Edice 17/24 o vystavěném prostředí.

Knihu představí autoři během letošní konference reVize Typologie – Nemocnice v 21. století. Ta se zaměří na budovy a areály nemocnic a je určená především odborníkům na zadávání, navrhování, výstavbu a provoz nemocnic, zástupcům veřejné správy a samosprávy a soukromým provozovatelům zdravotnických zařízení. Cílem konference je diskutovat témata plánování a přípravy nemocničních staveb, jejich standardy, parametry a vyhodnocení realizovaných staveb. Zároveň představí současné trendy ve výstavbě nemocnic a významné realizované příklady v ČR. Konference se uskuteční 25. dubna 2024 na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Podrobný program najdete na webu revizetypologie.cz.

Architektura nemocnice v 21. století
Autoři: Michal Juha, Karel Fořtl
Grafická úprava a sazba: Kateřina Koňata Dolejšová
Edit a redakce: Jiří Hlinka (Walden Press s. r. o.)
Korektura: Irena Hlinková
Překlad english summary: David Livingstone
Odborní recenzenti: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc., Ing. arch. Jan Líman
Předtisková příprava: Didot. Polygrafická společnost, s. r. o.
Tisk: Tiskárna H. R. G. spol. s r. o.
Vydavatel: České vysoké učení v Praze, Fakulta architektury, Ústav nauky o budovách
Vydání první, 280 stran
ISBN: 978-80-01-07190-8

Distribuce: Walden Press s. r. o. (BioBooks.cz)
Kniha vznikla za finanční podpory FA ČVUT

Hospital Nova, Jyväskylä (Finsko), JKMM Architects  | © Studio Juha Sarkkinen
Hospital Nova, Jyväskylä (Finsko), JKMM Architects Nova  | © Studio Hannu Rytky

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout