Závěrečné práce

OBNOVA AREÁLU ZÁMKU BOREČ U LOVOSIC

Musílková Kateřina

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zámek Boreč u Lovosic je zpustlým objektem na pokraji havarijního stavu. Skrývá však potenciál plnohodnotného zapojení do malebného prostředí Českého Středohoří. Diplomová práce se zabývá citlivou obnovou objektu zámku a zámecké zahrady, a jejich vhodným polyfunkčním využitím. Klade důraz na zapojení do organismu vesnice, do oblasti někdejšího zámeckého dvora a do krajiny s rybníky. Návrh se vyrovnává s otázkou přístupu k historickému objektu s nedokončeným zásahem v druhé polovině 20. století. Přístup k obnově tohoto vrstevnatého objektu je vytyčen snahou o harmonické scelení s pointováním barokní fáze, respektem k duchu místa a navrácením jeho důstojnosti. Diplomová práce dále pokládá základ stavebně historického průzkumu zámku, který je v návrhu důsledně zohledněn. Přínosem jsou zejména nová zjištění o barokní podobě a ztotožnění dnes již neexistujícího hmotově převýšeného sálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.