Zprávy

Architektura nemocnic bude tématem letošní konference reVize Typologie 2024 a XXXVII. setkání Clubu Jana Evangelisty Purkyně

„Nemocnice je výsledkem působení a vlivu mnoha oborů. Proto je dobré, aby zdravotnickým stavbám byla věnována trvalá diskuze a vzájemná edukace politiků, lékařů, hygieniků, ekonomů, sociologů, demografů, urbanistů, architektů a dalších zúčastněných oborů," říká architekt Michal Juha.

Konference reVize Typologie 2024

Již 7. ročník konference reVize Typologie, kterou pořádá Ústav nauky o budovách ve čtvrtek 25. 4. 2024 od 9 do 16 h na  Fakultě architektury ČVUT v Praze, bude věnován zdravotnickým stavbám pod názvem: Nemocnice v 21. století.

Odborná konference je zaměřená na budovy a areály nemocnic a je určena především odborníkům na zadávání, navrhování, výstavbu a provoz nemocnic, zástupcům veřejné správy a samosprávy, soukromým subjektům provozujícím zdravotnická zařízení, ale i studujícím se zájmem o zdravitnické stavby. Cílem konference je diskutovat témata plánování a přípravy nemocničních staveb, jejich standardy, parametry a vyhodnocení realizovaných staveb a představit současné trendy ve výstavbě nemocnic a významné realizované příklady v ČR, a to za účasti odborníků na přípravu a plánování nemocnic, architektů, odborníků na zdravotnictví, zástupců veřejné správy, samosprávy a soukromých společností působících ve zdravotnictví a dalších expertů.

K účasti je nutné se zaregistrovat – program, registraci a další informace ke konferenci naleznete na www.revizetypologie.cz. Účast na konferenci je s potvrzenou registrací zdarma.

Konference byla finančně podpořena z Akademické soutěže FA ČVUT a koná se pod záštitou České komory architektů.

XXXVII. setkání Clubu Jana Evangelisty Purkyně

Ing. arch. Michal Juha – odborný garant letošního ročníku reVize Typologie a architekt a pedagog FA ČVUT se zaměřením na zdravotnické stavby bude také společně s doc. Ing. arch. Karlem Fořtlem, CSc. hostem XXXVII. setkání Clubu Jana Evangelisty Purkyně na téma Architektura nemocnic, které se uskuteční v úterý 23. 4. 2024 v Lékařském domě, Praha 2 od 17 h a online streamováno na www.purkynka.online

S prof. MUDr. Štěpánem Svačinou, DrSc. (předsedou ČLS JEP) bude setkání moderovat prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. (místopředseda ČLS JEP) a besedovat budou dále Ing. arch. Jan Topinka (DOMY ARCHITECTS), PhDr. Martin Šamaj, MBA (Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého) a JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA (ředitel Fakultní nemocnice v Motole).

A jaké otázky budou diskutovat?

 • Co se v minulosti navrhovalo špatně?
 • Nemocnice - občanská stavba ve veřejném prostoru
 • Jak by dnes vypadala nová nemocnice na zelené louce?
 • Jaká je role architektury při navrhování nemocnic?
 • Co lze změnit v existujících nemocnicích?
 • Existují univerzální sály, JIP, standardní oddělení, lůžkové jednotky? A mají být univerzální?
 • Jak budovat centrální příjmy?
 • Variabilní či univerzální stavby?
 • Kam spěje vývoj nemocnic?
 • Jak projektovat v nemocnicích typu „monoblok“ a jak v pavilonových?
 • Vztah investičních a provozních nákladů v čase

Kniha Nemocnice v 21. století

Na konferenci i setkání bude také představena nová odborná publikace Architektura nemocnic v 21. století, autorů Michala Juhy a Karla Fořtla, vydaná na Fakultě architektury ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout