Zprávy

Rozvoj měst, venkova, krajiny. Studijní modul FA oceněn Asociací evropských plánovacích škol

Fakulta architektury ČVUT je jednou ze čtyř evropských škol, které získaly certifikát Quality Recognition Asociace evropských plánovacích škol (AESOP). Prokazuje, že obsah, struktura a způsob výuky v modulu Prostorové plánování splňuje nejvyšší evropské parametry.
© Lubomír Kotek

AESOP, která sdružuje více jak 150 evropských škol, udělila Fakultě architektury certifikát kvality na základě náročného procesu evaluace výuky v modulu Prostorové plánování. Modul Prostorové plánování poskytuje komplexní vzdělání, má vyváženou skladbu předmětů, pokrývá lokální i regionální a mezinárodní měřítka plánování a hodnotově kultivuje studenty a studentky směrem k sociálním a ekologickým aspektům rozvoje území.

Modul Prostorové plánování je určen studujícím magisterského studia ve studijním programu Architektura a urbanismus. Připraví je na profesionální dráhu urbanistů a územních plánovačů, tvůrců a hybatelů rozvoje každého území.

Výuka je založená na řešení rozvoje území jednoho vybraného českého města a jeho spádového regionu. V předchozích letech byly tématy například rozvoj Mnichova Hradiště, Hořovic, Českého Brodu, Čelákovic, Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, Milovic či Kralup nad Vltavou.

V aktuálním běhu modulu 2023–2024 je řešeným územím hornické město Příbram a jeho spádový region. V rámci ateliérových projektů si studující zkouší návrh vize a koncepce rozvoje celého města, zpracovávají územní a regulační plán vybraného území.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.