Modul Prostorové plánování

Prezentace z infoschůzky pro zájemce o modul

NAUČTE SE PLÁNOVAT ROZVOJ MĚST, VENKOVA, KRAJINY A CELÝCH REGIONŮ.

PŘIHLASTE SE DO MODULU PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ, ROZŠIŘTE SI SVÉ ARCHITEKTONICKÉ VZDĚLÁNÍ O VELMI ŽÁDANÉ A CENĚNÉ DOVEDNOSTI A STAŇTE SE PROFESIONÁLNÍMI URBANISTY A PLÁNOVAČI ROZVOJE ÚZEMÍ.


MODUL PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ vás naučí rozumět území a plánovat jeho rozvoj.

MODUL PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ vás připraví na profesionální dráhu urbanistů a územních plánovačů, tvůrců a hybatelů rozvoje každého území. Získáte veškeré potřebné dovednosti a kompetence pro budoucí praxi. Přitom zůstanete tvůrčími architekty a nepřijdete o možnost věnovat se i nadále své profesi v celé její šíři.

MODUL PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ je tu již 8 let a má 14 úspěšných praktikujících absolventů a aktuálně 3 předdiplomanty. Studenti MODULU PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ tvoří spolu s vyučujícími modulu pevnou a přátelskou komunitu. Staňte se její součástí.

1 BĚH MODULU ––– 1 MĚSTO A JEHO REGION

Výuka MODULU PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ je založená na řešení rozvoje území jednoho vybraného českého města a jeho spádového regionu. V předchozích letech řešili studneti modulu rozvoj Mnichova Hradiště, Hořovic, Českého Brodu, Čelákovic, Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, Milovic či Kralup nad Vltavou. V aktuálním běhu modulu 2023-2024 je řešeným územím hornické město Příbram a jeho spádový region. V rámci ateliérových projektů si vyzkoušíte návrh vize a koncepce rozvoje celého města, zpracujete územní plán města a regulační plán vybraného rozvojového území ve městě a navrhnete koncepci rozvoje spádového regionu města. Veškeré podklady pro ateliérové projekty si připravíte v rámci teoretických předmětů modulu a nebudete tak zpracovávat žádnou seminární práci do šuplíku: 

  • V předmětech Urbanismus V a Urbanismus VI si prohloubíte znalosti o analýze a koncipování rozvoje urbánního prostředí, včetně například využití nástroje Space Syntax.
  • V předmětu Územní plánování II se naučíte profesionálně analyzovat jakékoli území.
  • V předmětu Územní plánování III se dozvíte vše potřebné o metodách a nástrojích prostorového a strategického plánování rozvoje území.   
  • V předmětu Plánování regionů a krajiny I budete analyzovat krajinu a plánovat její rozvoj.
  • V předmětu Plánování regionů a krajiny II si osvojíte problematiku plánování rozvoje regionů a získáte přehled o principech a mechanismech regionálního rozvoje.
  • V předmětu Prostorové struktury I se naučíte porozumět dopravě a dopravnímu systému v území. Dozvíte se základy dopravního plánování.
  • V předmětu Prostorové struktury II se dozvíte, co vše se dá o městech a vesnicích zjistit ze statistik.
  • V předmětu Prostorová informatika I se naučíte ovládat geografické informační systémy a pracovat v programu ArcGIS Pro.
  • Předmět Ekologie II vám rozšíří obzory v ekologii a udržitelném rozvoji.

Naučíte se navrhovat a řídit rozvoj celého města i městské aglomerace, naučíte se navrhovat i jednotlivé ulice a náměstí. Porozumíte dopravě, technické obsluze území, krajině, rozmísťování škol, školek, nemocnic či sportovních hřišť.

Do MODULU PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ se studenti hlásí nejpozději před zahájením zimního semestru 1. ročníku magisterského studia, tedy nejpozději v průběhu září 2023. Zájem o studium MODULU PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ předem konzultujte s Veronikou Šindlerovou: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D. - FA ČVUT (cvut.cz)

Prezentace modulových projektů v Ateliéru Šindlerová ↓

Presentace v Atelieru Šindlerová

Předávání Ceny děkana 2022 v kategorii Urbanismus našim studentkám modulu Karolíně Čechové a Victorii Cheremnykh ↓

Pasování úspěšných absolventů modulu (letní semestr 2021) ↓

Exkurze se studenty modulu do Příbrami (letní semestr 2023) ↓

Diskuse studentů modulu se zástupci města Příbrami (letní semestr 2023) ↓

Práce studentek modulu na Územním plánu Milovice  (zimní semestr 2021-22)↓

 

Ohlasy na modul v médiích

Pražská technika 6/2022

 

Alfa 4/2022

 

StavbaWEB

Urbanismus a územní rozvoj 1/2023

 

ALFA 3/2023

 

Vybrané práce studentů modulu

Územní plán Milovic

BC. KAROLÍNA ČECHOVÁBC. VICTORIA CHEREMNYKH

 

 

Další práce

Jan Bittner: Územní dopady
vysokorychlostní trati Praha - Brno

 

Victoria Cheremnykh: Regulační plán
Milovice - Mladá

Tomáš Lajský: Jesenice
Soběstačné město ve spojení s přírodou

Karolína Čechová, Victoria Cheremnykh: Trojí Milovice
 

 

Anežka Zákopčáníková: Koncepce rozvoje
malého města - Rožmitál pod Třemšínem

Jan Bittner: Rozvojová koncepce Českobrodska
 

 

 

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.