Modul Prostorové plánování

V MODULU PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ SE STUDENTI NAUČÍ PLÁNOVAT ROZVOJ MĚST, REGIONŮ, VENKOVA I KRAJINY.

Baví Vás kromě navrhování domů také urbanismus měst a vesnic anebo utváření krajiny? Zajímá Vás, proč některá města prosperují a jiná upadají? Proč jsou některé vesnice útulné a jiné vypadají jako sídliště naležato? Zajímá Vás doprava?


V rámci magisterského studia na Fakultě architektury ČVUT si můžete zapsat MODUL PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ. Ten Vás naučí rozumět městům i vesnicím i krajině a naučí Vás také plánovat jejich rozvoj.

MODUL PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ Vás připraví na profesionální dráhu v oblasti prostorového a územního plánování. Získáte klíčové dovednosti a kompetence pro svou budoucí praxi.

V rámci ateliérových projektů si vyzkoušíte, jak se dělá územní plán, regulační plán, územní studie nebo strategie rozvoje města či regionu. Naučíte se navrhovat a řídit rozvoj celých měst i městských aglomerací, naučíte se navrhovat i jednotlivé ulice a náměstí. Porozumíte dopravě, technické obsluze území, rozmísťování škol, školek, nemocnic či sportovních hřišť.

Veškeré podklady pro ateliérové projekty si připravíte v rámci teoretických předmětů. Nebudete zpracovávat žádné seminární práce do šuplíku.

Do studijního modulu se studenti hlásí nejpozději před zahájením letního semestru 1. ročníku magisterského studia.

Modul funguje již 5 let a má řadu úspěšných absolventů. Přidejte se k nim!

 

Vybrané práce studentů modulu

Jan Bittner: Územní dopady vysokorychlostní trati Praha - Brno

Ivan Kašík, Braňo Kožej: Regionální studie Brandýsko

Tomáš Lajský: Jesenice - Soběstačné město ve spojení s přírodu

Jan Bittner, Jitka Kojanová: Pankrác

 

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková