Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

Modul Prostorové plánování

Tato specializace v rámci magisterského studia připravuje absolventy pro profesionální dráhu v oblasti prostorového a územního plánování. Během studia si studenti vyzkoušejí, jak se dělá územní plán, regulační plán, územní studie nebo budou pracovat na strategii rozvoje města či regionu.

Modul v rámci magisterského studia připravuje absolventy pro profesionální dráhu v oblasti prostorového a územního plánování. Během studia si studenti vyzkoušejí, jak se dělá územní plán, regulační plán, územní studie nebo budou pracovat na strategii rozvoje města či regionu.

Do studijního modulu se studenti hlásí nejpozději před zahájením letního semestru 1. ročníku magisterského studia.

Studenti se v roli územních plánovačů snaží řešit problémy měst vytvářené tržními silami a společenskými změnami, aniž by opustili vizi „dobrého města“, jak o něm kdysi před půlstoletím psal Kevin Lynch. Podpůrné předměty studentům modulu ukazují, v čem jim mohou být prospěšní sociologové, ekonomové, demografové a další profese „z druhého břehu“, které se zabývají strategickým či ekonomickým plánováním. Analýzy území, jež v podpůrných předmětech studenti modulu provádějí, jsou bezprostředně využívány v ateliérových projektech.

Povinné předměty

  • urbanismus V, VI
  • územní plánování II, III
  • regionální plánování, od AR 2019-20 regionální rozvoj
  • krajinné plánování I
  • prostorové struktury I, II
  • prostorová informatika I, II
  • ekologie III

Ateliérová výuka

Ateliér ATSS, ATVZ, ATU, ATRN, případně ATV (povinně volitelný) musí student přihlášený do modulu PrP absolvovat se zaměřením na územní/prostorové plánování a podle zadání pro tento modul. Zadání diplomního projektu musí být odsouhlaseno garantem modulu, pokud je projekt absolvován na jiném ústavu než 15121.

Garantem studia v modulu je Ústav prostorového plánování.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková