Zprávy

Týden vědy a výzkumu - konference studentů doktorského studijního programu 2018

Stejně jako v předchozích letech proběhne začátkem října Týden vědy a výzkumu, během něhož prezentuje FA práce svých doktorandů. Jeho součástí je také výstava posterů, která je k vidění od 4. do 19. října a dva celodenní workshopy. Účast je povinná pro studenty 1. a 2. ročníku. Vstup volný
Týden vědy a výzkumu

PROGRAM

ČTVRTEK 4. ŘÍJNA, MÍSTNOST 155

,

08:00 —08:30 Registrace

08:30 —09:00 Úvodní slovo

09:00 —09:20 Interakce a nositelná elektronika. Ing. arch. Jan Petrmichl / Školitel: MgA. Josef Šafařík, DiS., Ph.D. / 1. ročník

09:20 —09:40 Design vs. senior. MgA. Markéta Rádková / Školitel: MgA. Martin Tvarůžek / 1. ročník

09:40 —10:00 Školské stavby. Mgr. Aliona Scerbata / Školitel: doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo / 1. ročník

10:00 —10:20 Typologie townhousů a jejich využití. Ing. arch. Erik Petruš / Školitel: doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D. / 1. ročník

10:20 —10:40 Systematické třídění českých obytných souborů. Ing. arch. Martin Bukovský / Školitel: prof. Ing. arch. Michal Kohout / 2. ročník

 

10:40 —11:10 Přestávka

 

11:10 —11:30 Komfort jako kognitivní rezonance. MgA. Irena Hradecká / Školitel: Mgr. Hubert Guzik, Ph.D. / 2. ročník

11:30 —11:50 Vzdělávání v architektuře. Co se děje v České republice? Mgr. Alina Sereda / Školitelka: doc. Ing. arch. Pavla Melková / 1. ročník

11:50 —12:10 Navrhni a postav - projekty ve výuce architektury spojené s realizací / Ing. arch. Šárka Malošíková / Školitel: Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. / 2. ročník

12:10 —12:30 Role architekta Ing. arch. Petr Buryška / Školitel: JUDr. PhDr. Jiří Plos / 2. ročník

12:30 —12:50 Formy mezioborové spolupráce při tvorbě studií, které nejsou primárně tvořeny jako územně- plánovací podklad MgA. Jan Trejbal / Školitel: prof. Ing. arch. Jan Jehlík / 2. ročník

 

12:50 —13:50 Oběd

 

13:50 —14:10 Geometrie gotiky Ing. arch. Miroslav Krejčíř / Školitel: doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. / 1. ročník

14:10 —14:30 Drobná architektura ve veřejném prostoru v době poválečné Mgr. Bc. Jana Bukačová / Školitel: doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. / 1. ročník

14:30 —14:50 Nová témata pro teorii památkové péče Ing. arch. Helena Vaňková / Školitelka: doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc. / 1. ročník

14:50 —15:10 Památky zahradního umění období počátku 20. stol vytvořené jako součást areálů zdravotnických zařízení na území ČR Ing. Radka Zvonečková / Školitel: prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. / 1. ročník

15:10 —15:30 Terrazzo palladiana – nové možnosti využití / Ing. arch. Patrik Tichý / Školitel: prof. akad. arch. Vladimír Soukenka / 3. ročník

15:30 —15:50 Regulace výstavby v chráněných krajinných oblastech Ing. arch. Michaela Mrázová / Školitel: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný / 1. ročník

15:50 —16:00 Ukončení 1. dne workshopu

 

PÁTEK 5. ŘÍJNA, MÍSTNOST 155

 

09:00 —09:20 Rozhraní sídla a krajiny (charakter ‚nové divočiny‘) Ing. arch. Vojtěch Ertl / Školitel: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán / 1. ročník

09:20 —09:40 Katalog příkladů „dobré praxe“ Ing. arch. Veronika Kovářová / Školitel: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer / 1. ročník

09:40 —10:00 Porovnání postupů a nástrojů vytváření městského prostoru v Česku a v Evropě MA Martin Kloda / Školitel: Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D. / 2. ročník

10:00 —10:20 Shared space – integrování pobytu a pohybu Anton Ostach / Školitelka: doc. Ing. arch. Irena Fialová / 3. ročník

10:20 —10:40 Adaptivní soběstačné město Ing. arch. Martin Žatečka / Školitel: Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D. / 1. ročník

 

10:40 —11:10 Přestávka

 

11:10 —11:30 Designing Architecture for Virtual Reality for Digital Life of Avatars in the Future / Case Study Barcelona Ing. arch. Markéta Gebrian / Školitel: Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D. / UDR

11:30 —11:50 Human Biofeedback and Audio-Visual programming in Architecture Ing. arch. Karolína Kotnourová / Školitel: Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D. / 3. ročník

11:50 —12:10 Metodika architektonického navrhování z hlediska stavební fyziky Ing. arch. Kristýna Schulzová / Školitelka: doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D. / 1. ročník

12:10 —12:30 Možnosti zvyšování trvanlivosti a odolnosti povrchu architektonického betonu vůči působení vnějších vlivů v návaznosti na environmentální a ekonomickou udržitelnost Ing. Monika Utěšená / Školitelka: Ing. Radka Pernicová, Ph.D. / 1. ročník

 

12:30 —13:30 Oběd

 

13:30 —13:50 Zahrádkové osady 21. století – role územního plánování, urbanismu a krajinářské architektury Ing. Radmila Fingerová / Školitel: JUDr. PhDr. Jiří Plos / 3. ročník

13:50 —14:10 Postav dům, zasaď strom! Ing. arch. Vít Řezáč / Školitel: prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. / 2. ročník

14:10 —14:30 Urbánní ekonomie sídlišť Ing. arch. Ondřej Chudý / Školitel: doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D. / 1. ročník

14:30 —14:50 Péče o kulturní prostředí (architektury) malých a středních měst Ing. arch. Petr Lešek / Školitel: prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. / 2. ročník

14:50 —15:10 Architektonické soutěže na veřejná prostranství v ČR Ing. arch. Tomáš Zdvihal / Školitel: doc. Ing. arch. Radek Kolařík / 1. ročník

 

15:10 —15:40 Závěrečné slovo

 

Kontaktní osoba: Ing. arch. Jana Zdráhalová, PhD.

Vstup volný

 

Proděkan pro vědu, výzkum a uměleckou činnost

prof. Dr. Henri Hubertus Achten

Pořádání workshopu je podpořeno z grantu SVK 37/18/F5

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.