Zprávy

Konference Design Computing představí trendy počítačového navrhování

Molab – Ústav modelového projektování Fakulty architektury ČVUT pořádá ve dnech 10. a 11. října mezinárodní konferenci s názvem Design Computing. Navrhování pomocí počítače je nový trend, který architektovi poskytuje sofistikovanější nástroje, pomocí kterých přesně zkontroluje stav příprav i budoucí podobu návrhu. Architekt tak může už ve fázi příprav ověřit, jestli je jeho model schopný dostát všem nárokům.
Pozvánka na konferenci Design Computing

Interdisciplinární způsob navrhování dospěl do bodu, kdy je nemožné jasně rozlišovat mezi formou i obsahem, a současně mezi architekturou, designem, stavitelstvím, sochařstvím, malířstvím a grafikou. Dana Matějovská z Ústavu modelového projektování, která za přípravou konference stojí, o využití počítačového navrhování říká: „Stále více architektů bude řídit ateliéry, v nichž se navrhuje pomocí počítačů a design computing je v nich běžnou praxí. Architekti na vedoucích pozicích musejí mít povědomí o možnostech počítačového navrhování a jeho využití, aby drželi krok s požadavky doby“.

Smyslem konference je prezentace trendů počítačového navrhování, jak je vnímají studenti magisterského studia a doktorandi FA ČVUT a FSv ČVUT, ale i další studenti ze zahraničních univerzit. Konference ukáže modelové principy design computing např. příklady algoritmického výzkumu, projektování a fabrikace v Architektuře 4.0.

Na konferenci vystoupí i Thomas Bock z Technické univerzity v Mnichově a Matias del Campo z Univerzity Michigan, kteří patří mezi světovou elitu v oboru design computing.

Součástí tohoto mezinárodního setkání bude i multimediální výstava (10. – 17. října) prezentující obor design computing a jeho postupy, a to jak z ČVUT (Fakulty architektury a Fakulty stavební), tak i z evropských a světových škol. Vernisáž výstavy proběhne 10. října v 16 hodin v atriu fakulty.

Konference dále poskytne prostor k interaktivní prezentaci firem, architektonických kanceláří a absolventů fakulty, kteří se věnují počítačovému navrhování.

Konference je v angličtině.

Podrobnosti na www.molab.eu

Témata konference (v angličtině)

 • Design and structure optimisation
 • Digital fabrication
 • Robotics
 • Generative design
 • Computational design
 • Artificial intelligence
 • Internet of things
 • Parametric and algorithmic modelling
 • Simulation, prediction and evaluation
 • Smart and responsive design
 • Smart cities
 • VR, AR and visualisation
 • New materials
 • Sustainable design
 • Biomimetics
 • Big data
 • Collaborative and participative design
 • Design concepts and strategies
 • Design tools development
 • BIM
 • CAD/CAM technologies
 • Construction 4.0
 • Automated construction
 • Robotic prefabrication
 • Advanced Tools for Building Safety
 • Neural network tools in construction
 • Theory of contemporary architecture
Pozvánka na výstavu Design Computing

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.